FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/02/2018

Vad ska ingå i bodelningen mellan makar?

Hej!

Jag och min man har skrivit äktenskapsförord innan vi gifte oss, där min mans tillgångar förre giftermålet inte kan tillfalla mig vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Det står även skrivet att jag får lov att ta med mig mina ägodelar som jag tog med mig innan giftermålet, om något skulle ske. Men jag undrar nu om resterande tillgångar/inköp etc som har införskaffats efter att äktenskapsförordet har skrivits. Jag planerar att köpa en bil (med lån), men jag undrar vad som skulle hända med den vid eventuell skilsmässa. Jag undrar också vad som skulle hända med mina besparingar som jag har byggt upp sedan vi har gift oss. Blir dessa föremål för att delas lika mellan mig och min make vid eventuell skilsmässa?

Tacksam för er hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler om bodelning vid skilsmässa återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en eventuell skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I denna bodelning ska endast makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts till enskild. Detta kan göras genom äktenskapsförord eller genom villkor i samband med gåva, testamente, arv, livförsäkring eller liknande. Även egendom som trätt i sådan egendoms ställe är att anse som enskild, 7 kap. 1-2 §§ ÄktB.

Det verkar som att du och din make genom äktenskapsförord har gjort den egendom ni ägde innan äktenskapet till enskild egendom. Detta ska därför, precis som du säger, hållas utanför bodelningen. Resterande egendom utgör däremot giftorättsgods så länge ni inte har gjort den till enskild genom äktenskapsförord eller om den på någon av de andra nämnda grunderna är att anse som enskild egendom. Detsamma gäller om du under äktenskapet skulle köpa en bil. För att sammanfatta är alltså huvudregeln i äktenskap att all egendom som inte har gjorts till enskild ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

Bodelningen går sedan till på så sätt att man räknar ihop summan av makarnas giftorättsgods, gör avdrag för de skulder respektive make har och delar återstoden på hälften, 11 kap. 3 § ÄktB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”