FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/02/2018

Vad ska ingå i bodelning?

Min mor och far var gifta i 20 år och var skilda i 10 år. Dem hade en muntlig överenskommelse med sina tillgångar och skulder efter skilsmässan. Nu är min far död och en äldre halvsyster (hans dotter) kräver hälften av min mors bostadsrätt som min mor har haft som permanent boende och har tagit på sig boendekostnaden och skulden på banken sedan 14 år själv.

Min far sålde en firma fem år före hans död, men delade inte vinsten med min mor dessa pengar finns inte på hans konto. Firman såldes utan min mors kännedom.

En bodelningsman från tingsrätten som tillsattes för dödsboet gjorde en beräkning av dödsboets efterlämnade tillgångar och skulder men räknade inte in firman som min far sålde 2010. Min far dog 2015.

Min fråga:

Varför räknade inte bodelningsmannen med firman som min far sålde och inte delade mig sig av vinsten med min mor?

Bodelningsmannen vill inte svara på frågan.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ska firman ingå i bodelningen?
Bodelning ska göras med utgångspunkt i makarnas tillgångar den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller dagen då den första maken avlider om äktenskapet upplöses genom dödsfall. (9 kap. 2 § ÄktB) Förutsatt att dina föräldrar faktiskt skilde sig så ska deras tillgångar antecknas i bodelningen så som de såg ut den dagen då talan om äktenskapsskillnad kom in till rätten. Om så är fallet borde även din fars firma, eller de pengar som den såldes för, ingå i bodelningen.

Om dina föräldrar däremot inte skilde sig "på pappret" så upphörde deras äktenskap juridiskt genom att din far avled och bodelningen ska då göras med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden dagen han avled. Eftersom han sålde firman innan han dog fanns inte firman kvar på dödsdagen och ingår då inte heller i bodelningen. Om han erhöll pengar vid försäljningen eller något annat istället och det fanns kvar vid dagen för hans död så ska det dock ingå i bodelningen. Finns pengarna dock inte kvar kan man inte göra något åt det då vardera make är fri att förfoga över sina tillgångar under äktenskapet. (1 kap. 3 § ÄktB)

Svaret på din fråga beror alltså av huruvida dina föräldrar faktiskt var skilda i juridiskt hänseende eller inte. Om de var skilda ska bodelning göras utifrån egendomsförhållandet då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Jag tolkar informationen i din fråga som att de var skilda i 10 år innan din far avled och att din far sålde sin firma 5 år före hans död. Om talan om äktenskapsskillnad alltså väcktes 5 år före han sålde sin firma borde den ingå i bodelningen och delas lika mellan makarnas sidor förutsatt att den inte utgjorde enskild egendom. Detta eftersom firman utgjorde hans tillgång då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Om dina föräldrar däremot aldrig skilt sig i juridiskt hänseende så ska bodelning göras utifrån egendomsförhållandena när den första maken avlider, dvs. din far. Eftersom din far sålt firman 5 år innan han dog ingår inte firman i bodelningen.

Att observera är vidare att om dina föräldrar inte var skilda på pappret vid din fars bortgång och således att deras äktenskap upphörde pga. hans bortgång så är det helt upp till din mor att avgöra om någon bodelning överhuvudtaget ska ske. (12 kap. 2 § ÄktB)

Sammanfattning
Bodelningsförättaren borde alltså ha räknat med firman som din fars tillgång om dina föräldrar skiljde sig innan han sålde firman eftersom firman utgjorde hans tillgång. Om de däremot faktiskt aldrig skilt sig upphörde äktenskapet när din far avled. Om firman vid dödsfallet inte fanns kvar och inte heller pengar som han fick från försäljningen så finns det ingen sådan tillgång och bodelningsmannen ska då inte heller räkna med den.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”