Vad ska ingå en bodelning?

Min man och jag går genom skillmässaproces. Undrar vad är det som geller angående bodelning? Ja har köpt en lägenhet utomlands innan jag träffade honom dock tog den på avbetalning, allt är utomlands min konto, bank, lägenhet. Han vill ha en del av lägenhet trots att det är inte han som avbetalde lån. Vi har gift oss 2013 och gjort äktenskapsförråd 2015. Kan han bägera något med tanke att det är bara jag som har betalt dvs min syster betalde direkt lån till banken, jag skickade pengar. Han dessutom bäger att jag ska betala all möbler till honom eller förvara den tills han har möjlighet att ta den. Jag måste flytta från snart från den lägenhet där jag bor ovh har inte möjlighet att förvara möbler, har redan sagt till honom att han kan ta allt men han vägrar utan vill ha pengar. Vad kan han begära från mig och hur ska jag göra allt laglig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bodelning

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken, som följande kommer att benämnas som "ÄktB". När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning är en fördelning mellan makars egendom och i bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). Dvs. allt förutom den egendom som ni har gjort enskild genom antingen äktenskapsförord eller om någon av er exempelvis fått en gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB) Själva bodelningen går sedan till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Efter detta ska en lottläggning ske, dvs. man avgör vem som får vad och egendomen fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB).

Äktenskapsförord

Som jag tidigare nämnde ska allting som är giftorättsgods ingå i bodelningen och senare delas lika mellan makarna. Giftorättsgods kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord och på så sätt bortses från vid likadelningen. Du nämner i din fråga att ni 2015 har upprättat ett äktenskapsförord. Då jag inte vet vad äktenskapsförordet säger kan jag inte avgöra vad som, i ert fall, kommer att ingå i bodelningen eller inte. Men i de fall ni i äktenskapsförordet har skrivit in att lägenheten utomlands ska utgöra din enskilda egendom kan han inte göra något anspråk den. Har du däremot inte gjort det kommer denna att ingå i bodelningen. Samma gäller för möblerna och resterande egendom, finns det inget i äktenskapsförordet som säger att dessa är enskild egendom, ska de ingå i bodelningen ( 7 kap. 2 § Äktb). Din exmake kan däremot inte kräva att du ska behålla möblerna och att han ska få ekonomisk kompensation för dessa. Som jag tidigare nämnde ska det, efter att man gjort en bodelning, ske en lottläggning där man avgör vem som får vad. Är ni inte överens om hur egendomen ska fördelas kan ni anlita en bodelningsförättare som hjälper er att fördela egendomen.

Slutligen kommer lägenheten, trots att det är du som betalat för den, att ingå i bodelningen om det är så att denna inte har gjorts till enskild egendom. Vidare skulle jag råda er till ett anlita en bodelningsförättare som kan hjälpa er att fördela egendomen.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000