FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/11/2018

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

Vad måste en framtidsfullmakt innehålla för att vara giltig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter och får enligt 2 § omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. I lagen finns ett antal krav på vad fullmakten måste innehålla för att vara giltig. Dessa krav återfinns i 3–5 §§.

I 3 § stadgas att den som utfärdar fullmakten måste vara över 18 år samt ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter.

I 4 § stadgas att framtidsfullmakten måste vara skriftlig. Samma paragraf slår fast att två vittnen ska bevittna när fullmaktsgivaren skriver under fullmakten samt intyga detta. Fullmaktshavaren får inte själv vara vittne.

I 5 § finns det ytterligare krav: det ska av fullmakten framgå att det handlar om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller. Om dessa krav är uppfyllda är framtidsfullmakten giltig.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?