Vad ska beaktas när man ger gåvor till barnbarn som bor utomlands?

2017-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag vill ge mina barnbarn en gåva 50000 kr som bor i Norge, är det något jag ska tänka på, de är under 18 år?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som man generellt bör tänka på vid gåvor är gåvoskatt och att gåvan inte räknas som förskott på arv.

I första hand kommer inte någon gåvoskatt att bli aktuell. Den regleringen avskaffades 2005 Sverige och 2014 i Norge.

Förskott på arv i 6 kap. 1 § ÄB reglerar förhållandet av gåvor till bröstarvinge eller annan arvinge. Om barnbarnens föräldrar är i livet så ges inte denna gåva till någon arvinge. Gåvan antas inte har givits med syftet att någon avräkning ska ske.

Det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4 § ÄB innebär att en gåva som givits till någon är att jämställa med ett testamente. En gåva omfattas av denna reglering om givaren t.ex. väntar sin bortgång och ej längre har samma intresse av sin egendom.

Sammanfattningsvis kan du ge din gåva om 50000kr till dina barnbarn utan att någon gåvoskatt i något led behöver betalas. Några eventuella arvsrättlsiga konsekvenser kommer inte heller att uppstå om du beaktar de ovan nämnda reglerna.


Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.

Vänligen,

Robert Green
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?