Vad särkullbarn ärver om föräldern är gift eller sambo

2016-06-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Ang arvsrätt. Vi är ett par som varit sambo i 30 år utan testamente. Vi har Köpt bl.a. villa och sommarstuga ihop som vi renoverat under dessa år, på köpekontraktet står tyvärr bara den enes namn och denne har barn i tidigare äktenskap. Vi har även 2 vuxna barn tillsammans.Vad händer om partner med särkullebarn dör? Gör det nån skillnad om vi gifter oss el ska vi skriva om kontrakten och upprätta testamente?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Enligt ärvdabalken så ärver alltid särkullbarn efter sin förälder, det spelar ingen roll om föräldern är gift, sambo eller ensamstående, se här. Således har alltså särkullbarnen rätt till sin arvslott även om ni gifter er.

Det som blir annorlunda om ni gifter er är hur stort arv som särkullbarnen har rätt till. Som sambor krävs för det första ingen bodelning när samboförhållandet upphör, detta sker bara på begäran av någon av parterna (se här). Så i ett samboförhållande där ingen bodelning sker så tillfaller all egendom den part som äger den. I detta fall skulle särkullbarnen ärva allt som dennes förälder äger.
Skulle en bodelning ske så delas det lika på egendomen och då ärver särkullbarnen bara av den del, den kvarlåtenskap, som föräldern har rätt till efter bodelningen. Detta blir även fallet om ni är gifta men då ska en bodelning ske och ingen begäran krävs.

Ytterligare en skillnad på om ni gifter er eller inte är vad som kommer att ingå i en eventuell bodelning vilket sedan påverkar storleken på arvet för särkullbarnen då de ärver det föräldern får ut i bodelningen.
I samboförhållanden delar man på gemensam bostad och gemensamt bohag, se sambolagen här. Då ni köpt huset tillsammans så kommer detta att delas på då detta utgör er gemensamma bostad. Gällande fritidshuset utgör detta ingen samboegendom och denna byggnad ingår inte i en bodelning, se här. Detta hus kommer alltså tillfalla den som äger det om ni inte kommer överens om något annat. Det kan vara bra att skriva ett testamente om detta hus om ni inte gifter er om äganderätten bara står på ena parten men ni vill dela på huset om någon av er går bort.

Om ni gifter er så kommer en skillnad som sagt att vara att en boldening kommer att ske. Ytterligare en skillnad blir att sommarstugan kommer att ingå i bodelningen. När ett äktenskap upphör så ingår all egendom som inte är enskild egendom i bodelningen, se här och här. Egendomen är bara enskild egendom om den är benämnd det i till exempel äktenskapsförord eller testemente. Om stugan inte är detta så kommer den att ingå i en bodelning även om bara ena parten står som ägare och stugan kommer att delas på.

Sammanfattningsvis så kommer alltså särkullbarnen att ärva, den stora skillnanden om ni gifter er är att de troligtvis kommer att ärva en mindre del då de bara ärver det som tillfaller sin förälder efter en bodelning och i ett äktenskap ingår mer egendom i en bodelning än i en eventuell bodelning i ett samboförhållande.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll