Vad säger lagen om nakenhet i offentlig miljö?

2017-05-09 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag läser journalistutbildningen på Göteborgs universitet. Vi gör ett magasin och jag har fått i uppdrag att reda ut vad som gäller för "nakenhet" på offentliga platser. Magasinet heter "Naken". Jag har pratat med presskontakten på polisen i väst, som förklarade att polisen ingriper endast om någon känt sig kränkt. Ordningsregler finns t.ex på offentliga bad och för det mesta klarar personalen där att lösa eventuella problem annars hjälper polisen till. Vad säger lagen om detta? Var hittar man det? Tänker att jag hört talas om "förargelseväckande beteende", men det är antagligen lekmannens beskrivning. Vore tacksam för hjälp att reda ut detta. (Mitt reportage i magasinet handlar om "det nakna rummet" i Gbg konserthus. Ville visa på att detta inte är ett skämt). Tacksam för några punkter om detta!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det inte något uttryckligt förbud mot att vara naken i offentlig miljö. Däremot finns det vissa straffbestämmelser som beroende på omständigheterna kan vara tillämpliga när någon visar sig naken.

Att blotta sig för någon annan är straffbart som sexuellt ofredande om blottandet är ägnat att väcka obehag (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). Uttrycket "är ägnat att" innebär att agerandet är straffbart när det typiskt sett riskerar att väcka obehag, oavsett om någon faktiskt tyckte att situationen var obehaglig i det enskilda fallet eller inte. Sexuellt ofredande är dock lika straffbart oavsett om det förekom i en offentlig eller privat miljö. Om jag har förstått din fråga rätt, så undrar du framför allt vad som gäller i situationer där den nakne inte har något sexuellt motiv. I sådana situationer är det väldigt osannolikt att nakenheten skulle kunna straffas som sexuellt ofredande eftersom den nakne allra troligast saknar uppsåt till att kränka någon på det viset.

Den klart vanligast förekommande straffbestämmelsen vid offentlig nakenhet utan sexuellt motiv torde vara förargelseväckande beteende, som du också har varit inne på. Förargelseväckande beteende regleras i 16 kap. 16 § brottsbalken och består i att någon offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Som du ser används uttrycket "är ägnat att" även i denna paragraf. Här innebär det alltså att beteendet kan vara straffbart oavsett om någon faktiskt blev förargad eller inte. Avgörande är om beteendet typiskt sett riskerar att väcka förargelse hos allmänheten.

Det spelar självklart stor roll i vilket sammanhang nakenheten förekommer. Den som nakenbadar vid en folktom sandstrand ute i skogen begår förstås inte något brott, men den som en eftermiddag traskar in helt naken på ett köpcenter mitt bland veckohandlare och butiksbiträden kan nog räkna med att få sig tilldelad en ordningsbot med rubriceringen förargelseväckande beteende. Det var två extrema exempel och givetvis finns det situationer där bedömningen inte alls är lika självklar. Jag kan tyvärr inte ge några exakta förklaringar om när nakenhet är straffbar eller inte. I slutänden beror det helt på omständigheterna i det enskilda fallet.

Som du nämner i din fråga, kan det förstås finnas ordningsregler på exempelvis offentliga badplatser och liknande anläggningar. Sådana ordningsregler är inte grundade i lag, utan kan betraktas som villkor som huvudmannen har ställt upp för att bereda någon tillträde till anläggningen. Det kan dock tänkas att ordningsreglerna ändå har betydelse för bedömningen av brottet förargelseväckande beteende. Om ordningsreglerna förbjuder nakenhet, så ligger det ju nära till hands att anta att allmänheten blir förargad om någon bryter mot reglerna och visar sig naken. I så fall är nakenheten straffbar som förargelseväckande beteende.

Sammanfattningsvis kan alltså nakenhet vara straffbar antingen som sexuellt ofredande eller som förargelseväckande beteende, men bara om den naknes beteende är ägnat antingen att väcka obehag hos någon annan eller att väcka förargelse hos allmänheten. I praktiken måste en helhetsbedömning göras i varje fall, för att avgöra om nakenheten utgjorde ett straffbart beteende eller inte.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1001)
2021-09-25 Inspelning av samtal - Lagligt?
2021-09-25 Vad är påföljden för att obehörigen låna ut sitt vapen till någon utan tillstånd?
2021-09-23 Är det brottsligt att köpa ut alkohol och cigaretter till en 15-åring?
2021-09-23 Arbetsgivarens tystnadsplikt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (95921)