FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott09/05/2017

Vad säger lagen om nakenhet i offentlig miljö?

Hej! Jag läser journalistutbildningen på Göteborgs universitet. Vi gör ett magasin och jag har fått i uppdrag att reda ut vad som gäller för "nakenhet" på offentliga platser. Magasinet heter "Naken". Jag har pratat med presskontakten på polisen i väst, som förklarade att polisen ingriper endast om någon känt sig kränkt. Ordningsregler finns t.ex på offentliga bad och för det mesta klarar personalen där att lösa eventuella problem annars hjälper polisen till. Vad säger lagen om detta? Var hittar man det? Tänker att jag hört talas om "förargelseväckande beteende", men det är antagligen lekmannens beskrivning. Vore tacksam för hjälp att reda ut detta. (Mitt reportage i magasinet handlar om "det nakna rummet" i Gbg konserthus. Ville visa på att detta inte är ett skämt). Tacksam för några punkter om detta!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det inte något uttryckligt förbud mot att vara naken i offentlig miljö. Däremot finns det vissa straffbestämmelser som beroende på omständigheterna kan vara tillämpliga när någon visar sig naken.

Att blotta sig för någon annan är straffbart som sexuellt ofredande om blottandet är ägnat att väcka obehag (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). Uttrycket "är ägnat att" innebär att agerandet är straffbart när det typiskt sett riskerar att väcka obehag, oavsett om någon faktiskt tyckte att situationen var obehaglig i det enskilda fallet eller inte. Sexuellt ofredande är dock lika straffbart oavsett om det förekom i en offentlig eller privat miljö. Om jag har förstått din fråga rätt, så undrar du framför allt vad som gäller i situationer där den nakne inte har något sexuellt motiv. I sådana situationer är det väldigt osannolikt att nakenheten skulle kunna straffas som sexuellt ofredande eftersom den nakne allra troligast saknar uppsåt till att kränka någon på det viset.

Den klart vanligast förekommande straffbestämmelsen vid offentlig nakenhet utan sexuellt motiv torde vara förargelseväckande beteende, som du också har varit inne på. Förargelseväckande beteende regleras i 16 kap. 16 § brottsbalken och består i att någon offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Som du ser används uttrycket "är ägnat att" även i denna paragraf. Här innebär det alltså att beteendet kan vara straffbart oavsett om någon faktiskt blev förargad eller inte. Avgörande är om beteendet typiskt sett riskerar att väcka förargelse hos allmänheten.

Det spelar självklart stor roll i vilket sammanhang nakenheten förekommer. Den som nakenbadar vid en folktom sandstrand ute i skogen begår förstås inte något brott, men den som en eftermiddag traskar in helt naken på ett köpcenter mitt bland veckohandlare och butiksbiträden kan nog räkna med att få sig tilldelad en ordningsbot med rubriceringen förargelseväckande beteende. Det var två extrema exempel och givetvis finns det situationer där bedömningen inte alls är lika självklar. Jag kan tyvärr inte ge några exakta förklaringar om när nakenhet är straffbar eller inte. I slutänden beror det helt på omständigheterna i det enskilda fallet.

Som du nämner i din fråga, kan det förstås finnas ordningsregler på exempelvis offentliga badplatser och liknande anläggningar. Sådana ordningsregler är inte grundade i lag, utan kan betraktas som villkor som huvudmannen har ställt upp för att bereda någon tillträde till anläggningen. Det kan dock tänkas att ordningsreglerna ändå har betydelse för bedömningen av brottet förargelseväckande beteende. Om ordningsreglerna förbjuder nakenhet, så ligger det ju nära till hands att anta att allmänheten blir förargad om någon bryter mot reglerna och visar sig naken. I så fall är nakenheten straffbar som förargelseväckande beteende.

Sammanfattningsvis kan alltså nakenhet vara straffbar antingen som sexuellt ofredande eller som förargelseväckande beteende, men bara om den naknes beteende är ägnat antingen att väcka obehag hos någon annan eller att väcka förargelse hos allmänheten. I praktiken måste en helhetsbedömning göras i varje fall, för att avgöra om nakenheten utgjorde ett straffbart beteende eller inte.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”