Vad räknas som enskild egendom vid äktenskapsskillnad?

Ingår arbetsredskap som används personligt (musikinstrumet av högre värde) i giftorättsgodset vid äktenskapsskillnad? Eller kan man undanta det i bodelningen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)

Enligt 7 kap 1 § är all egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom regleras i 7 kap 2 §:

2 §   Enskild egendom är
   1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
   2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,
   3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,
   4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,
   5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, och
   6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Lag (2022:1749).


Det innebär alltså att om inte egendomen ingår i någon av ovanstående punkter så ska den räknas in i giftorättsgodset.

Däremot kan ni skriva ett äktenskapsförord om att egendomen ska vara enskild egendom. Enligt 2 § 1 p ovan så räknas egendom till följd av äktenskapsförord som enskild egendom. Det innebär alltså att om man skriver ett äktenskapsförord och anger att en specifik egendom ska vara enskild egendom, så kommer den inte att räknas in i giftorättsgodset.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”