FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/03/2019

Vad påverkar vilket straff som döms ut vid ett bedrägeri?

Son utnyttjat dement mor att skriva på olika avtal/lån för mobil, mobilabonnemang, Internet abonnemang, sängmöbel och en BMW, totalt cirka 130 000 kr.

Bedrägeri uppkom när dement mor gick Godman och polis anmält.

Fattas även en gyldväggklocka och en Bruno Liljefors målning, men dom kan inte kan styrkas av vittne/kvitto.

Vad borde son få i brottstraff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är för mig omöjligt att med säkerhet uttala mig om vilket straff som kan bli aktuellt i detta fall. Förutom brottets aktuella straffskala tittar domstolen på såväl försvårande (29 kap 2 § BrB) som förmildrande (29 kap 3 § BrB) omständigheter. Exempel på en försvårande omständighet är här att "sonen" utnyttjat sin ställning/missbrukat förtroende. Detta kan alltså tänkas påverka straffet i en skärpande riktning. Har sonen tidigare gjort sig skyldig till liknade brottslighet kan även detta påverka straffet i skärpande riktning.

Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år (9 kap 1 § BrB). Skulle det röra sig om grovt bedrägeri är maxstraffet sex år (9 kap 3 § BrB). Det är viktigt att poängtera att detta alltså är maxstraffen och att det ofta döms ut klart mildare fängelsestraff för brotten i fråga. Om sonens agerande i din fråga ska klassas som grovt bedrägeri bör det åtminstone röra sig om ett värde klart över 200 000 kr. Huruvida värdet i din fråga överstiger detta belopp beror väl i grund och botten på värderingen av Bruno Liljefors-målningen (vissa av dessa kan ju kosta flera miljoner).

Är bedrägeribrottet av mindre allvarlig art torde även villkorlig dom eller skyddstillsyn tänkas bli tillämpligt. Dock känns det som att bedrägeriet i detta fall är av för allvarlig art för att dessa påföljder ska bli aktuella. Det torde alltså enligt mig föreligga en presumtion för fängelse i detta fall.

Det kan även tänkas att en eventuell "ungdomsrabatt" skulle kunna bli aktuell (om sonen i din fråga är under 21 år) (29 kap 7 § BrB). Vid beaktande av denna rabatt blir det ett mildare fängelsestraff.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i vilka faktorer som påverkar vilket straff sonen i din fråga kan tänkas få!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo