Vad menas med bröstarvingar i ett testamente?

Hejsan!

Min pappa är omgift sedan 15 år tillbaka...

Min pappa har nu avlidit..

Han har skrivit ett testamente där han skriver att "mina bröstarvingar" bara ska få sina laglotter och inget annat..

Är detta testamentet korrekt skrivet? Jag och mina syskon är väl särkullsbarn? Eftersom han nu är gift med en annan kvinna...

Kan ett sådant testamente ogiltigförklaras? Är det oss han menar i sitt testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vad menas med bröstarvingar respektive särkullbarn?

Med bröstarvingar förstås en persons avkomlingar, dvs främst barn eller barnbarn om barnet har avlidit. Med särkullbarn menas bröstarvingar som är födda utanför äktenskapet. Alla barn är bröstarvingar medan särkullbarn endast är de barn som är födda utanför äktenskapet. De barn som är födda utanför nuvarande äktenskap är både särkullbarn och bröstarvingar.

Hur ärver bröstarvingar?

Enligt den legala arvsordningen som tillämpas när det inte finns något testamente är bröstarvingar närmsta arvingar och delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna har två bröstarvingar tar de 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Denna del som lagen föreskriver ska tillfalla bröstarvingarna kallas arvslott.

Man kan dock ändra arvsrätten genom att upprätta ett testamente. En förälder kan inte göra sina barn arvslösa, men hen kan inskränka deras arvsrätt till att gälla endast deras laglotter istället för arvslotter. En laglott motsvarar hälften av en arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna har två barn är deras arvslott 50 % vardera men kan alltså inskränkas till att vara hälften av detta, dvs de båda barnen ärver istället 25 % vardera, deras laglott. Resterande del av kvarlåtenskapen kan då istället testamenteras fritt till vem eller vilka den avlidne önskat.

Hur ärver särkullbarn?

Ett särkullbarn är en bröstarvinge och vad som ovan beskrivits gäller. Att vara särkullbarn medför dock att man har rätt att få ut arvet direkt när ens förälder avlider. Gemensamma barn får inte ut sitt arv direkt, utan den efterlevande maken ärver deras del med fri förfoganderätt och gemensamma barn får ut arv från sina föräldrar först när båda avlidit (3 kap. 1 § ÄB).

Vad menar pappa med sitt testamente?

Med den informationen du skrivit i din fråga verkar det som att din pappa valt att hans bröstarvingar, dvs alla hans barn, ska ärva sina laglotter istället för arvslotter. Resterande del bör då vara testamenterat till någon annan person. Detta är helt okej att göra. En förälder får bestämma själv hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas bara barnen får minst sina laglotter.

Att ni är särkullbarn innebär att ni får ut ert arv direkt. Om ni hade varit gemensamma barn till er pappa och hans fru hade ni inte fått något arv nu utan först när även frun avlidit.

För att ett testamente ska vara giltigt till formen krävs att det är skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Följer testamentet inte formkraven är det inte giltigt. Då kan arvingarna väcka klandertalan inom sex månader från delgivningen och yrka på att det ska ogiltigförklaras (10 kap. 5 § ÄB).

Sammanfattning

En förälder kan i testamente föreskriva att dennes bröstarvingar endast ska ärva sina laglotter. Resterande del av kvarlåtenskapen är man fri att testamentera fritt över. Att vara särkullbarn innebär att ni får ut ert arv direkt till skillnad från vad gemensamma barn hade fått. Termen "bröstarvingar" är dock rätt benämning på en persons barn.

Om det finns formella fel i testamentets utformning kan arvingarna yrka på att det ska ogiltigförklaras. Innehållsmässigt verkar det som du skrivit att testamentet föreskriver inte vara felaktigt eller lagstridigt. Om det finns formfel som att testamentet exempelvis inte är bevittnat kan arvingarna yrka på att det ska ogiltigförklaras.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till eller skriva en kommentar här under.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning