Vad menas med att legat och att avkastningen ska vara enskild egendom?

Hej! Har ett testamente efter min mor. (Min syster gick bort 1997. Min mor gick bort 2018!)

Hur tolkar jag detta testamente på "vanlig "svenska?

1 Min bröstarvinge E L (= JAG) ska som legat erhålla fastigheten samt allt inre o yttre lösöre.

2 Min avlidne dotter bröstarvingar ska endast erhålla vad som motsvarar deras lott resten ska tillfalla E L.

3 Den egendom jämte avkastningen därav, som testamentstagaren erhållit genom detta testamente ska vara dennes enskilda egendom. Testamentstagaren har dock rätt att införa giftorätt i egendomen.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Tolkning av testamente
Jag kommer här nedan förklara vad de tre punkterna betyder för dig så att du enkelt ska kunna förstå dem. Jag vet att juridiken ofta kan vara obegriplig för dem som inte arbetar med den varför jag ska försöka förenkla testamentet så gott det går.

1. Min bröstarvinge E L (= JAG) ska som legat erhålla fastigheten samt allt inre o yttre lösöre.
Med denna punkt menar din mor att du (bröstarvinge är ens barn - det vill säga de som ärver i första hand) ska ärva hennes fastighet. Du ärver såväl fastigheten som alla möbler och liknande i huset, såväl det som befinner sig på tomten som det utanför huset. Lösöre är lös egendom såsom möbler, cyklar och liknande. Legat är den egendom som delas ut från dödsboet i första hand. Det är först om den övriga egendomen i dödsboet inte räcker till övriga bröstarvingar som legaten kan komma att delas upp. I ditt fall innebär detta att om den övriga egendomen i dödsboet inte räcker till laglotten (laglotten är den lott som tillfaller bröstarvingarna, det vill säga dig och din syster - jag berättar mer om detta i punkt två) till din bortgångne systers barn ska egendom ur fastigheten ges till dem för det värde som saknas, 7 kap. 3 § ÄB.

2. Min avlidne dotter bröstarvingar ska endast erhålla vad som motsvarar deras lott resten ska tillfalla E L.
Precis som jag nämnde i punkt ett har din mors barn (börstarvingar), det vill säga du och din syster, åtminstone rätt till er laglott. Laglotten består av halva arvslotten (arvslotten är hela arvet som din mor lämnar efter sig). Laglotten får du och din syster sedan dela lika på, 7 kap. 1 § ÄB. Jag ska demonstrera detta med ett enkelt expempel.

Din mor lämnar efter sig 100 000 kr. Detta innebär att laglotten är 50 000, vilken du och din syster får dela lika på - 25 000 vardera. Detta är den minsta summan som ni enligt lag har rätt till. Skulle det inte finnas något testamente skulle dessa 100 000 delas lika mellan er och ni hade fått 50 000 vardera istället. Din systers del får hennes barn dela lika på. Reglerna om laglott finns för att man inte ska kunna göra något av sina barn arvslös genom att testamentera bort sin egendom till någon annan. Sker detta har barnen rätt att jämka ett sådant testamente inom sex månader för att få ta del av sin laglott.

Om vi följer detta exempel kommer alltså din systers barn få laglotten på 25 000 att dela på, medan de resterande 75 000 kommer tillfalla dig (om inget mer står i testamentet som inte framgår av din fråga).

3. Den egendom jämte avkastningen därav, som testamentstagaren erhållit genom detta testamente ska vara dennes enskilda egendom. Testamentstagaren har dock rätt att införa giftorätt i egendomen.
Detta innebär att avkastning på sådan egendom som ni har ärvt ska räknas som er enskilda egendom, det vill säga inte ingå i ert giftorättsgods eller samboegendom om ni är/blir sambos eller gifta.

Avkastning på egendom är exempelvis den summa i hyra du skulle få om du skulle hyra ut fastigheten som du har erhållit av din mor. Det kan även vara ränta som du erhåller på banken om du får en summa pengar av henne i arv som du sätter in där. Den tredje punkten innebär alltså att de pengar eller liknande som du erhåller genom den egendom du fått i arv av din mor är din enskilda egendom och ska inte tillfalla exempelvis din man (om du är gift) om ni skulle skilja er, vilket annars är fallet. När man är gift delar man nämligen vid en skilsmässa lika på all egendom som inte är att betrakta som enskild egendom - avkastningen undantas med andra ord enligt testementet från bodelningen.

Om du vill, får du dock göra så att denna avkastning blir en del av giftorättsgodset så att den ingår i en eventuell bodelning istället för att den ska räknas som enskild egendom. Detta görs genom att skriva in det i ett äktenskapsförord.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”