FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/08/2018

Vad menas med artbrott?

Vad innebär ett artbrott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med "artbrott" menas ett brott som man i regel döms till ett kortare fängelsestraff för, trots att varken straffvärdet eller återfallsfrekvensen talar för fängelse som påföljd. Det handlar om brott som på grund av sin art/karaktär anses vara särskilt samhällsfarliga och klandervärda, vilket anses motivera hårdare straff och att frångå den straffrättsliga huvudregeln om att domstolarna bör undvika att utdöma fängelsestraff om möjligt (presumtionen mot fängelse). Se 30 kap. 4 § brottsbalken (BrB).

Vad som ska klassificeras som ett artbrott beror på omständigheterna. Sammantaget brukar det handla om brottstyper som är svåra att förebygga eller upptäcka, blivit mer utbredda och elakartade under senare tid eller utgör angrepp på enskilda personers integritet eller mot rättsväsendet som sådant.

Några exempel på artbrott som lyfts fram i lagens förarbeten är bland annat rattfylleri, mened, våld mot tjänsteman, övergrepp i rättssak, olovlig vistelse i riket, vissa brott mot jakt- och vapenlagstiftningen och vissa skattebrott. I rättspraxis finns även fall där exempelvis utpressning (NJA 1997 s. 507), grovt penninghäleri (NJA 2003 s. 254), oredlighet mot borgenärer (NJA 1989 s. 570), varusmuggling (RH 1998:111), brukande av falsk urkund (RH 1994:53), brott mot alkohollagen (RH 2003:37) och våldsamt upplopp (NJA 2002 s. 198) klassificerats som artbrott.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”