Vad krävs vid upprättande av testamente?

2019-12-27 i Testamente
FRÅGA
Vad skall jag tänka på vid upprättandet av ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man funderar på att upprätta testamente är det av vikt att dessförinnan informera sig om vilka lagregler som gäller i den familjesituation man befinner sig. Detta särskilt som det i dag är mycket vanligt med samboförhållanden eller äktenskap där barn från tidigare förhållanden ingår – s.k. särkullbarn. Man måste ställa sig frågan om behov av testamente finns, och hur detta skall utformas på bästa sätt mot bakgrund av vad lagen säger och den situation man befinner sig i. Dessa frågor kan du få hjälp av oss via Telefon: 08-533 300 04 där öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00 eller via avtalet@lawline.se.

Utöver det kan jag ge dig några övergripande tips om vad bör tänka på:

När det gäller upprättande av testamente är själva testamentshandlingen strikt formbunden. Det innebär att en testamentshandling måste upprättas på visst sätt för att den ska kunna göras gällande.

De formella kraven på en testamentshandling är följande:

1) Testamentet ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.

2) Testamentshandlingen ska vara bevittnad av två vittnen.

3) Vittnena måste vara samtidigt närvarande.

4) Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen. Om vittnena inte ser att testator skrivit under handlingen räcker det att testator talar om för vittnena att det är han/hon som har skrivit sitt namn.

När det gäller testamentsvittnena måste de vara fyllda 15 år. Nära släktingar (föräldrar, barn, barns makar, testators make och syskon kan inte vara testamentsvittnen. Inte heller kan någon som nämns i testamentet vara vittne.

Den som upprättar testamente – testator – måste vara fyllda 18 år. Det krävs att testator förstår innebörden i det han gör. Det finns dock undantag från regeln om 18-årsgräns och det är följande.

1) Den som fyllt 16 år får testamentera över den arbetsinkomst han haft.

2) Den som är eller har varit gift får också upprätta testamente.

Om man senare vill ändra något i ett testamente bör man upprätta ett nytt testamente och för att undvika framtida tvister även förstöra det gamla testamentet. Vill man göra ett tillägg till ett redan befintligt testamente är det viktigt att känna till att samma formella krav på tilläggshandlingen krävs – dvs ny underskrift och ny bevittning enligt vad som står ovan.

När testamentet ska åberopas, vid testators bortgång, är det viktigt att originalet kan uppvisas. Detta bör därför förvaras på ett säkert ställe.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Kathleen Ramos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2417)
2020-04-01 Får en syster till en testamentstagare vara vittne i testamente?
2020-03-31 Hur fördelas ett arv mellan två bröstarvingar och en testamentestagare?
2020-03-31 Testamente över gränser (Sverige och Norge).
2020-03-31 Hur kan man skriva ett testamente utan vittnen?

Alla besvarade frågor (78647)