Vad krävs för att skriva ett giltigt testamente?

2020-07-27 i Testamente
FRÅGA
Nybliven änka utan bröstarvingar) undrar om hon kan skriva ett testamente som är giltigt efter hennes död?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av bestämmelserna i ärvdabalken. I mitt svar kommer jag att utgå från de generella regler som finns när man skriver ett testamente, för att förklara att det finns möjlighet för personen att skriva ett testamente som är giltigt efter hennes död.

Vem är behörig att skriva ett testamente om sin kvarlåtenskap?

Den som har fyllt 18 år får skriva testamente om sin kvarlåtenskap. Testamente får också göras av en underårig om denna fyllt 16 år och vill förordna om egendom som han eller hon själv får råda över (9 kap. 1 § ÄB). Jag utgår från att personen i fråga, som är änka, är över 18 år gammal och får därmed lov att testamentera bort sin kvarlåtenskap.

Vad finns det för formkrav när man skriver ett testamente?

För att skriva ett giltigt testamente finns det formkrav som måste vara uppfyllda. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas samt skrivas under av två vittnen. Vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente men testatorn får själv välja om vittnena ska veta innehållet av testamentet eller inte (10 kap. 1 § ÄB).

Ett giltigt vittne ska vara över 15 år gammal och får inte lida av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Ett vittne får inte heller vara testatorn själv, testatorns make, sambo eller stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap, svågerslag eller vara testatorns syskon. Den som är framtidfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte heller bevittna ett förordnade till denne. Den som är ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller stiftelse, får inte heller bevittna ett förordnade till den juridiska person som personen företräder (10 kap. 4 § ÄB).

Vad händer om formkraven inte är uppfyllda?

Om testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller om testamentet inte uppfyllt de formkrav som ovan nämnts, är testamentet inte gällande (13 kap. 1 § ÄB). Om en arvinge vill klandra ett testamente för att inte vara giltigt, alltså att testamentet inte uppfyller formkraven, måste denne väcka klandertalan inom sex månader efter det att personen fick ta del av testamentet. Om det inte görs inom denna tid, är rätten till att klandra testamentet förlorad (14 kap. 5 § ÄB).

Hoppas du fått hjälp med din fråga och återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2777)
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente
2021-02-24 Behöver arvingar godkänna testamente?
2021-02-24 Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (89565)