Vad krävs för att 'skälig misstanke' ska föreligga?

2019-03-29 i Påföljder
FRÅGA
Krävs det bevis för att bli skäligen misstänkt för något eller räcker det med att en person säger att hen har begått ett brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rent subjektiva antaganden såsom att en person påstår att någon begått ett visst brott, räcker inte för att skälig misstanke ska föreligga. Om någon är skäligen misstänkt kan ett antal tvångsmedel aktualiseras och att grunda tvångsmedel endast på vad någon påstår om någon annan skulle strida mot all form av rättssäkerhet.

Svaret på din fråga är alltså att det inte räcker med påståenden/anklagelser/rykten, utan för att anses som "skäligen misstänkt" måste det finnas påtagliga objektiva grunder och bevisning som med viss styrka talar för att personen i fråga begått det aktuella brottet som misstanken avser.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har följdfrågor eller andra funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1043)
2019-07-15 Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?
2019-07-12 Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga
2019-07-06 Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?
2019-07-06 Att få en "varning" inget straff

Alla besvarade frågor (71168)