Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?

Efter en dramatisk separation i förra året skulle jag ha en fest med cirka 20 vänner. Mitt ex fick reda på detta, letade upp gästlistan till eventet och skickade ett meddelande till minst fem av personerna där han skrev att jag utsatt honom för psykiskt och fysiskt våld, att jag är aggressiv och kastat saker vilket gjort att han varit "skiträdd för mig en längre tid". Han uppmanar personerna att inte gå pga detta. Jag har printscreens på meddelandet och att dessa fem skriver att de fått det av honom, men räcker fem personer för att han ska bli fälld för förtal om jag stämmer honom i tingsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man stämmer någon i tingsrätten gör rätten alltid en särskild prövning utifrån alla kända omständigheter i det specifika fallet. Det är därför dessvärre omöjligt för mig att säga hur det skulle gå för dig i en sådan process enbart med den information du lämnat här. Jag kan dock ge dig lite mer information kring förtalsbrott som förhoppningsvis hjälper dig avgöra om du vill gå vidare med ärendet eller inte.

Brottet "förtal" finns i 5 kap 1 § Brottsbalken (här.) Man kan dömas till förtal om man utpekar någon som brottslig, utpekar någon som "klandervärd i sitt levnadssätt" eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning.

I ditt fall låter det som att flera punkter skulle kunna vara aktuella, då ditt ex både berättat att du utsatt honom för olika former av våld (vilket innebär att han utpekar dig som brottslig) och lämnat uppgifter som är ägnat att utsätta dig för missaktning från de personer som fått sms:en. Uttrycket "ägnat att" innebär i det här sammanhanget att uppgiften typiskt sett ska vara något som skulle utsätta dig för andras missaktning. Det krävs alltså inte dina gäster faktiskt har missaktat dig på grund av det ditt ex berättat för dem. Ofta anses ett förtalsbrott allvarligare ju större spridning uppgifterna fått, men det räcker egentligen med att uppgiften endast lämnas till en person.

Det finns även ett andra stycke i lagen som säger att om personen var tvungen att uttala sig eller om det var försvarligt att han gjorde det och uppgiften var sann eller han hade annan skälig grund för att säga så, döms personen inte till ansvar. Det finns inget i din fråga som tyder på att detta skulle vara fallet, men det är värt att ha i åtanke. Det ligger även på ditt ex att i sådana fall bevisa att det var försvarligt för honom att uttrycka sig på det sättet.

En annan viktig sak rörande just förtal är att det är ett så kallat målsägarbrott, vilket betyder att åtal vanligtvis måste väckas av den som kränkts (vilket i detta fall skulle vara du.) Det finns vissa möjligheter för åklagare att väcka åtal också men det är inte särskilt vanligt. Detta framgår av 5 kap 5 § Brottsbalken (här.) Här är det viktigt att vara medveten om att om man väcker ett åtal själv så måste man också bära sina egna rättegångskostnader och - om man förlorar målet - riskerar man att även behöva betala motpartens eventuella kostnader.

Jag hoppas att detta gav lite svar på dina funderingar och du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar.

Vänligen,

Emmy RosendahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo