FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/03/2022

Vad krävs för att mitt förvaltarskap ska upphöra?

Hej . Jag har skickat in en ansökan till tingsrätten om att bli av med min förvaltare. Och jag har varit på läkarbesök den 22/3

Vad händer nu ?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har skickat in en ansökan om att ditt förvaltarskapet ska upphöra till tingsrätten. Du har varit på ett läkarbesök och undrar nu hur du ska gå tillväga. Jag kommer främst att använda mig av reglerna i 11 kap. föräldrabalken (FB) när jag besvarar din fråga, men jag kommer även beröra rättegångsbalken (RB).

Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra?

Förvaltarskapet ska som huvudregel upphöra när behovet inte längre finns (11 kap. 19 § FB). Om du anser att du inte längre behöver en förvaltare kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun eller själv ansöka om att förvaltarskapet ska upphöra till tingsrätten i den ort där du är folkbokförd, vilket du skriver att du har gjort.

Det är rätten som beslutar om upphörande av förvaltarskap (11 kap. 19 b § FB). För att rätten ska kunna besluta om att ditt förvaltarskap ska upphöra behöver de ha tillgång till ett läkarintyg. För dig innebär detta att en läkare måste intyga att du inte längre behöver förvaltare. Det intyget ska du skicka in till tingsrätten tillsammans med din ansökan om upphörande. Annars kan det vara svårt att bevisa att du inte längre är i behov av förvaltare. Om hjälpbehovet har minskat kan tingsrätten i stället besluta att förvaltarskapet ska begränsas eller att du i stället ska få hjälp av en god man.

Du kan överklaga tingsrättens beslut

Om tingsrätten beslutar att du fortsatt ska ha en förvaltare kan du överklaga beslutet till hovrätten (49 kap. 3 § RB). Överklagan ska ske skriftligen och skickas till den tingsrätt som fattat beslut i ärendet (52 kap. 1 § RB).

Sammanfattning och råd

För att ditt förvaltarskap ska upphöra krävs det att rätten fattar ett beslut om detta. Det krävs dock att en läkare kan intyga att du inte lägre är i behov av förvaltare. Jag skulle därför råda dig att komplettera din ansökan med ett läkarintyg. Du kan alltid kontakt med överförmyndaren i din kommun för ytterligare vägledning om hur du kan avsluta sitt förvaltarskap.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000