FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/05/2017

Vad krävs för att ingå ett vårdnadsavtal om ensam vårdnad?

Hej. Jag undra vad som krävs för att låta den ena föräldern ta hela vårdnaden om sitt barn. Vilka juridiska dokument krävs osv.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Om föräldrarna är överens om att den ena föräldern ska ha vårdnaden om barnet så kan dom ingå ett vårdnadsavtal. För att ett sådant ska vara giltigt så ska det vara skriftligt samt godkännas av socialnämnden. Föräldrabalken 6 kap. 6 §. För att föräldrarna ska få avtala om vårdnaden så krävs det att minst en av dom redan har vårdnaden om barnet. Det går alltså inte att träffa ett sådant avtal när vårdnaden finns hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

När föräldrarna har gemensam vårdnad och avtalar om att vårdnaden ska överföras till en av föräldrarna så är det barnets bästa som ska vara vägledande när socialnämnden prövar om dom ska godkänna avtalet. Det ska också tas hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad. Föräldrabalken 6 kap. 2a §.

Kravet på godkännande av socialnämnden innebär att dom kommer att godkänna eller vägra att godkänna avtalet, dom kan alltså inte ändra innehållet i avtalet. Om socialnämnden anser att avtalet är oförenligt med barnets bästa så föreslår dom troligen ändringar i avtalet som ligger i linje med deras uppfattning om vad som är barnets bästa.

Avtalet ska vara så klart och tydligt att det kan verkställas om detta skulle behövas. Det ska alltså inte finnas några tveksamheter i avtalet utan det ska gå att läsa ut vem eller vilka som är barnets vårdnadshavare. Avtalet gäller från den tidpunkt då socialnämnden godkänt det.

I praktiken så går det till så att föräldrarna kontaktar socialförvaltningen i sin kommun, detta kan exempelvis ske genom att skicka en ansökan om att få ingå vårdnadsavtal. Sedan får föräldrarna komma på ett personligt möte där avtalets utformning samt skälen för detta diskuteras. Barnets åsikt kan också behöva inhämtas. Om avtalet godkänns så skriver föräldrarna sedan under det hos socialförvaltningen.


Vänligen,


Christian SörqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”