Vad krävs för att få sitta i fängelse vid stöldbrott?

2019-09-17 i Påföljder
FRÅGA
Om en kvinna, förstagångsförbrytare, döms till 8 månaders fängelse för stöld - vad ( läs vilken dignitet av stöld) krävs för att utmäta det straffet? Följdfråga: om kvinnan efter dom föder barn och ammar, leder det till att verkställan skjuts upp till dess att barnet är större (läs; inte längre ammas)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på dina två frågor kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB).

Vad krävs för att få sitta i fängelse vid stöldbrott?

Har jag förstått dig rätt så undrar du i din första fråga vilken grad(ringa, normal eller grov) av stöld som krävs för att påföljden av 8 månaders fängelse ska leda till att man faktiskt får sitta tiden inne på en anstalt.

Vanlig stöld leder till fängelse i högst två år, BrB 8:1. Ringa stöld leder till böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 8:2. Grov stöld leder till fängelse i lägst sex månader och högst sex år, 8:4. Som du noterar så är det alltså vanlig stöld och grov stöld som har 8 månaders fängelse på straffskalan.

För att man faktiskt ska få sitta i fängelse i praktiken, och inte bara dömas till fängelse på pappret är utgångspunkten att man ska dömas till minst ett år i fängelse, eller att det ska röra sig om ett särskilt allvarligt brott, ett så kallat "artbrott". Stöldbrotten som brukar benämnas tillgreppsbrott räknas normalt inte som ett artbrott(Det finns ett fåtal undantag, som i t.ex NJA 2009 s.559 berörande en fickstöld). Rätten ska dessutom beakta att att den dömde inte tidigare gjort sig skyldig till något brott, BrB 30:4.

Eftersom kvinnan är förstagångsförbrytare, stöld som huvudregel inte är ett artbrott, och då straffet är under ett år så är min bedömning att hon kommer att slippa fängelse, och istället troligen få villkorlig dom, BrB 30:7.

Kan man slippa fängelse om man behöver amma sitt spädbarn?

Eftersom min bedömning är att fängelse inte är aktuellt för kvinnan ifråga så svarar jag på denna fråga rent generellt för de fall som man faktiskt döms till att avtjäna sitt straff i en fängelseanstalt. Det finns inget generellt undantag för kvinnor som behöver amma sina barn att få slippa fängelse. Den som sitter i fängelse och har ett spädbarn kan få ha barnet i fängelse om det anses vara det bästa för barnet(Kriminalvården).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1509)
2021-05-04 Hur länge finns böter kvar i belastningsregistret?
2021-05-04 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?
2021-05-02 Vad innebär det att en förundersökning läggs ned?
2021-04-30 Vad menas med praxis?

Alla besvarade frågor (92012)