FrågaPROCESSRÄTTDomstol27/07/2022

Vad krävs för att få sin talan prövad i domstol?

Hej! Vilka kritierier, ifall det finns, måste vara uppfyllda för att jag ska kunna stämma någon i till exempel tingsrätten?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att en allmän domstol ska ta upp en talan till prövning i ett så kallat dispositivt tvistemål. (Ett typexempel på ett dispositivt tvistemål är när part A väcker talan om skadestånd från part B på grund av personskada.)

Man kan säga att det finns tre olika kriterier

Man kan säga att det finns tre kriterier för att domstolen ska ta upp din talan för prövning i ett dispositivt tvistemål. Du ska ha:

1. Partsbehörighet

2. processbehörighet, och

3. talerätt

Partsbehörighet innebär att man har rätt att vara part i en domstolsprocess. Både fysiska personer och juridiska personer kan vara parter i en domstolsprocess och därför har i praktiken alla personer och företag partsbehörighet. 

Att ha processbehörighet innebär att man kan företa processhandlingar - att du kan föra din egen talan i en rättegång. Det kan liknas vid det civilrättsliga begreppet rättshandlingsförmåga, om du inte har rättshandlingsförmåga så kommer du inte heller att ha processbehörighet. Minderåriga har till exempel inte processbehörighet utan ett ombud måste föra deras talan i en rättsprocess. 

Slutligen innebär talerätt att du har rätt att föra talan i den aktuella processen. Om vi tar exemplet från början så skulle part A ha rätt att föra sin skadeståndstalan eftersom han påstår att part B åsamkat honom en personskada. För att avgöra om någon har talerätt används den så kallade påståendedoktrinen. Den innebär att det viktiga när domstolen bestämmer om någon har talerätt är inte vad som är sant utan vad käranden påstår. Det viktiga blir alltså att part B påstår att part A åsamkat honom en personskada, inte huruvida part A verkligen gjort det. 

Mycket kort slutsats

Dessa kriterier uppfylls i de flesta fall och det är därför, generellt sett, enkelt att få sin talan prövad i ett dispositivt tvistemål. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isaac JurisRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”