Vad krävs för att få fatta beslut om ändring i en bostadsrättsförenings stadgar?

2018-01-08 i Föreningar
FRÅGA
Bostadsrättslagen anger (23§) att man kan ändra stadgarna om samtliga röstberättigade i föreningen är med på det. Innebär det alla i föreningen (som kanske inte är där på föreningsstämman) eller alla de som är röstberättigade på den årliga föreningsstämman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stadgarna i en bostadsrättsförening kan ändras på olika sätt. Antingen om alla röstberättigade i föreningen är ense om det, d v s även de som inte närvarande på föreningsstämman. Ett alternativ för att ändra stadgarna är att ett beslut om det fattas på två av varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Vidare finns det vissa specialfall vid särskilda beslut (9 kap. 23 § bostadsrättslagen). Det kan också finnas särskilda villkor i stadgarna för att få fatta beslut om ändring i dessa och då gäller även de villkoren (9 kap. 24 bostadsrättslagen).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (554)
2022-01-25 När avslutas medlemskapet i föreningen?
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?

Alla besvarade frågor (98701)