FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt13/02/2020

Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?

Hej! Kan jag som fullmaktsgivare ALLTID återkalla en fullmakt direkt till tredje man utan fullmäktiges kännedom även om den fullmakt som jag utfärdat är en skriftlig fullmakt där utgångspunkten är enligt § 16 2 kap Avtl att den måste återtas eller förstöras? Enligt § 13 räcker det ju med ett direkt meddelande till tredje man men som jag tolkar det så handlar det om fullmakt som är direkt meddelad till tredje man, vilket är en meddelandefullmakt.

Grundregeln är ju trots alls att en fullmakt skall återkallas på samma sätt som den utfärdades på.

Ex:

Låt säga att jag utfärdar en fullmakt till min polare som ska köpa en bil till mig hos en viss återförsäljare. Jag utfärdar en skriftlig fullmakt till honom men ångrar mig dagen innan. Jag skriver därför ett mail till bilhandlaren, som inte har läst mailet följande morgon, där jag återkallar fullmakten. Min polare vet inte om detta. Han åker därför dagen efter och köper bilen som jag angett i fullmakten då han inte vet om att jag sagt upp fullmakten. Blir jag bunden av köpet eller räcker det med mailet till återförsäljaren även fastän han/hon inte har läst det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Återkallande av skriftlig fullmakt

Huvudregeln när det gäller återkallande av fullmakter är precis som du skriver i din fråga, det vill säga att en fullmakt återkallas på samma sätt som den utfärdades på. Systematiken i avtalslagen (AvtL) när det gäller just återkallande av fullmakt är att respektive fullmaktstyps paragraf berättar hur fullmakten återkallas. Precis som du skriver så regleras den skriftliga fullmakten i 2 kapitlet 16 § AvtL där det framgår att fullmakten måste återtas eller förstöras för att den ska anses återkallad.

Om du däremot hade sagt till din kompis att du ville ta tillbaka fullmakten, och tredje man (bilhandlaren i ditt exempel), vet om eller borde veta om att du ville återkalla fullmakten, så kan 2 kapitlet 20 § AvtL bli tillämplig. Den innebär att avtalet är ogiltigt om du som fullmaktsgivare hade sagt till fullmäktige att du ville återkalla fullmakten samt gjort tredje man uppmärksammad om det, till exempel genom ett mail som i ditt exempel. Eftersom bilhandlaren inte har läst mailet enligt ditt exempel, så visste ju denne förmodligen inte om att du ville återkalla fullmakten. Däremot skulle man kunna säga att bilhandlaren borde vetat om det, eftersom en bilhandlare borde hålla koll på och läsa sin mail. Detta är dock inte en helt självklar bedömning, och det kan vara andra faktorer som spelar in.

Slutgiltigt svar på din fråga

Eftersom det rör sig om en skriftlig fullmakt som regleras av 2 kapitlet 16 § AvtL, och eftersom du inte gjort din kompis medveten om att du ville återkalla fullmakten, så gäller det att fullmakten återtas eller förstörs för att den ska anses vara återkallad.

Med vänliga hälsningar

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”