Vad krävs för att ändra stadgarna i en ekonomisk förening?

Vi är en ekonomiskförening som funnits sedan 1958. Föreningens uppgift är att administrera värme och vatten samt tillhandahålla en gemensam tvättstuga. Medlemmarna betalar sin avgift till föreningen som i sin tur betalar till leverantör av vatten och värme. Nu finns det delade meningar om tvättstugans varande eller inte. Hälften av medlemmarna vill avyttra och hälften vill behålla. I våra stadgar finns tvättstugans varande väl reglerad. Min fråga går det att lägga ner tvättstugan och ändra i stadgarna med hälften emot och hälften för ett bevarande?

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Lag om ekonomiska föreningar (LEF).

Vad krävs för beslut?
Först och främst bör man konsultera stadgarna. Om stadgarna inte nämner något om tvättstugan så blir LEF tillämplig.

Ett vanligt beslut hos föreningsstämman krävs vanligtvis endast mer än hälften av rösterna. Om det är exakt 50/50 så har ordförande det utslagsgivande rösten, se 6 kap 33§. Ett beslut som leder till att man måste ändra stadgarna krävs mer än en vanlig majoritetsröst, här krävs det att mer än två tredjedelar av de som röstat för att ändring av stadgarna ska ske, se 6 kap 35§. Vissa beslut om ändring av stadgarna kräver till och med mer än detta. Om ändring av stadgarna leder till att någon medlem behöver betala mer i avgift eller om rätt till vinsten inskränks så krävs tre fjärdedelar av de röstande för att beslutet ska gå igenom, se 6 kap 36§. Observera att det handlar om de som faktiskt röstar och inte alla medlemmars röst. Om t.ex 10 stycken röstar men det är 20 röstberättigade personer i föreningen så utgår man från de 10 personerna som har röstat.

Sammanfattningsvis så är svaret nej. Det går inte att lägga ner tvättstugan med endast hälften för och hälften emot. Detta krävs mer än två tredjedelar (66,6%) av de som röstar för att ett sådant beslut ska gå igenom. I vissa fall kan det krävas tre fjärdedelar (75%) - här kan jag tyvärr inte svara på om det krävs 75%. Men om beslutet höjer en medlems avgift eller minskar deras vinst så krävs det mer än 75% av de röstande.

Hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Har du följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000