Vad kan straffet bli för grovt rattfylleri?

2019-04-16 i Påföljder
FRÅGA
HejEn närstående har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Är tidigare ostraffad. Åklagaren yrkar på ett "kortare fängelsestraff". Vad innebär det? Kan det bli tal om villkorlig dom? Min närstående har vid personutredningen samtyckt till samhällstjänst. Kan det bli aktuellt trots åklagarens yrkande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte ge ett exakt svar på vad straffet blir då jag saknar många omständigheter. För att ge information om vilka påföljder som kan bli aktuella så kommer jag att gå in i lag om straff för vissa trafikbrott(TBL).

Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år(TBL 4a). Rätten kommer att avgöra straffvärdet i detta fall och därefter bedöma vad de anser är den mest lämpliga påföljden.

Huvudregeln är fängelse men det kan bli andra påföljder

Grovt rattfylleri är ett artbrott vilket innebär att det som huvudregel ska leda till fängelsestraff. En anledning till att inte ge fängelsestraff är att den åtalade som i din närståendes fall samtycker till att en villkorlig dom eller skyddstillsyn förenas med samhällstjänst. Detta förutsatt att de bedömt det lämpligt sett till omständigheter i övrigt. De ska framförallt se på omständigheterna vid brottet, som hur hög alkoholkoncentrationen var och hur stor trafikfara som förelåg.

Det kan bli villkorlig dom med samhällstjänst

Ifall alkoholkoncentrationen i förarens blod var förhållandevis låg och körningen medfört ringa eller ingen trafikfara kan det bli aktuellt med villkorlig dom med samhällstjänst. Domstolen är inte bunden till åklagarens yrkande, utan ska göra sin egen bedömning av brottets påföljd. Men då åklagarens uppgift är att objektivt utreda ett brott utifrån både det som talar för och mot den tilltalade så brukar det oftast bli så att yrkandet går igenom.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1058)
2019-08-19 Vad menas med påföljd i frihet?
2019-08-18 Vilket straff kan bli aktuellt vid sexköp?
2019-08-18 När registreras ett brott i belastningsregistret?
2019-08-13 Kommer straffrabatten för unga slopas?

Alla besvarade frågor (72153)