Vad kan särkullbarn kräva som dödsbodelägare?

2019-09-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi ska ha bouppteckning för min avlidna far. Mamma lever o bor kvar i lägenheten. Vi är fyra gemensamma barn, sen ett särkullbarn till pappa. Vad har han rätt att kräva just idag läget?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag utgår i mitt svar från att ni inte har funnit något testamente.

Bröstarvingarna ärver
Din fars barn ses som bröstarvingar och har därför arvsrätt, dvs. ärver efter er far. Särkullbarn har därför precis samma arvsrätt som ni övriga barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Särkullbarnet blir därför en dödsbodelägare i dödsboet och har samma rätt som övriga barn gällande förvaltningen av dödsboet. Även särkullbarnet måste alltså samtycka till alla åtgärder som sker i boet (18 kap. 1 § ärvdabalken).

Särkullbarnets rätt att få ut arvet direkt
Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på något efterarv (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detsamma gäller de gemensamma barnen under förutsättning att dina föräldrar inte var gifta. Om dina föräldrar däremot var gifta ärver ni inte er far direkt, utan arvet går till din mor. Ni får sedan ut ert arv från både er far och mor samtidigt vid din mors bortgång. (3 kap. 1-2 §§ ärvdabalken)

Arvets fördelning
Då ni är fem bröstarvingar ska arvet fördelas lika mellan er, dvs. varje delägare har rätt till 1/5 var (2 kap. 1 § ärvdabalken). Äger din far halva lägenheten kan det innebära att en tvångsförsäljning måste ske om det inte finns andra medel i dödsboet som uppgår till särkullbarnets arvslott.

Sammanfattning
Särkullbarnet är alltså en dödsbodelägare och ska därför bli kallad till bouppteckningen. Som dödsbodelägare kan särkullbarnet kräva att få vara delaktig i förvaltningen av dödsboet och ni måste inhämta samtycke innan några åtgärder i dödsboet sker. Särkullbarnet har även rätt att kräva ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på något efterarv. Särkullbarnet kan dessutom kräva en tvångsförsäljning av lägenheten, om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81800)