Vad kan särkullbarn kräva som dödsbodelägare?

2019-09-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi ska ha bouppteckning för min avlidna far. Mamma lever o bor kvar i lägenheten. Vi är fyra gemensamma barn, sen ett särkullbarn till pappa. Vad har han rätt att kräva just idag läget?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag utgår i mitt svar från att ni inte har funnit något testamente.

Bröstarvingarna ärver
Din fars barn ses som bröstarvingar och har därför arvsrätt, dvs. ärver efter er far. Särkullbarn har därför precis samma arvsrätt som ni övriga barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Särkullbarnet blir därför en dödsbodelägare i dödsboet och har samma rätt som övriga barn gällande förvaltningen av dödsboet. Även särkullbarnet måste alltså samtycka till alla åtgärder som sker i boet (18 kap. 1 § ärvdabalken).

Särkullbarnets rätt att få ut arvet direkt
Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på något efterarv (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detsamma gäller de gemensamma barnen under förutsättning att dina föräldrar inte var gifta. Om dina föräldrar däremot var gifta ärver ni inte er far direkt, utan arvet går till din mor. Ni får sedan ut ert arv från både er far och mor samtidigt vid din mors bortgång. (3 kap. 1-2 §§ ärvdabalken)

Arvets fördelning
Då ni är fem bröstarvingar ska arvet fördelas lika mellan er, dvs. varje delägare har rätt till 1/5 var (2 kap. 1 § ärvdabalken). Äger din far halva lägenheten kan det innebära att en tvångsförsäljning måste ske om det inte finns andra medel i dödsboet som uppgår till särkullbarnets arvslott.

Sammanfattning
Särkullbarnet är alltså en dödsbodelägare och ska därför bli kallad till bouppteckningen. Som dödsbodelägare kan särkullbarnet kräva att få vara delaktig i förvaltningen av dödsboet och ni måste inhämta samtycke innan några åtgärder i dödsboet sker. Särkullbarnet har även rätt att kräva ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på något efterarv. Särkullbarnet kan dessutom kräva en tvångsförsäljning av lägenheten, om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Jag Cdriver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-27 08:48
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73804)