Vad kan påföljden bli om man avbryter värnplikten utan tillstånd?

2018-10-07 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Har en dotter född -99 som börjat sin militärtjänt vid Livgardet. Hon har verkligen sett fram mot detta men vantrivs och mår riktigt dåligt. Ringer hem varje dag och gråter. Hon har nu funderat på att "sticka därifrån". Vad kan följderna bli på detta isåfall? Böter, hur mycket? Fängelse hur länge? Kommer detta att bli negativt för henne i framtiden?Tacksam för ett svar från Er. Orolig mamma.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag beklaga situationen hon hamnat i, tråkigt att hon inte trivs.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad påföljden kan bli om din dotter lämnar militärtjänsten utan tillstånd. Jag utgår ifrån när jag besvarar frågan att din dotter genomför militär grundutbildning.

Vad kan påföljden bli om en person avbryter sin militära grundutbildning?
Alla som genomför militär grundutbildning från och med 1 januari 2018 omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Man har därmed en skyldighet att fullgöra utbildningen.

I 10 kap lagen om totalförsvarsplikt finns regler om vilka straff en person kan få om han/hon uteblir från värnplikten. Det står tydligt i lagen att en person som avbryter sin grundutbildning kan få böter eller fängelse i högst ett år.

Din dotter kan alltså dömas till böter eller fängelse i högst 1 år om hon lämnar grundutbildningen utan tillstånd. Så jag skulle verkligen avråda henne ifrån att sticka därifrån.

Böter, hur mycket?
Hur mycket böter en person döms till att betala avgörs genom att ta hänsyn till bland annat personens ekonomi (årsinkomst, bidrag, skulder, levnadsstandard m.m.) och hur allvarligt brottet är. Eftersom att jag inte har dessa uppgifter kan jag inte svara på hur mycket din dotter skulle kunna få betala i böter. Jag kan dock säga vad som är max och minimum gällande böter. Det vanligaste är att domstolen dömer ut dagsböter och det minsta antalet dagsböter är 30 st och det högsta antalet är 150 st, att storleken på varje bot kan vara mellan 50 kr till 1000 kr.

Fängelse, hur länge?
En person som lämnar grundutbildningen utan tillstånd kan få ett fängelsestraff på max ett år.

Hur kan ett avbrott påverka henne i framtiden?
Jag kan inte svara på hur ett avbrott kommer påverka henne i framtiden. Om du syftar på om det kan påverka henne i arbetslivet så kan det bero helt på vilken arbete hon vill ha. Det jag kan säga är att om hon blir dömd för brott mot lagen om totalförsvarsplikt så hamnar det i belastningsregistret.

Ett avbrott är inte alltid olagligt
Ett avbrott behöver inte alltid leda till påföljder. Det finns också godtagbara skäl till att avbryta utbildningen. Godtagbara skäl kan vara om personen som ska fullgöra utbildningen har fysiska eller psykiska problem.

Beslut om avbrott kan fattas av Försvarsmakten eller Rekryteringsmyndigheten.

Vad kan hon/du göra?
Jag rekommenderar inte att din dotter lämnar utbildningen utan tillstånd. Hon borde kontakta en ansvarig där hon är stationerad och förklara sin situation. Hon kan försöka få tillstånd att avbryta grundutbildningen alternativt flyttas till en annan plats eller byta grupp.

Om du vill ha mer information om värnplikten rekommenderar jag att du kontaktar försvarsmakten. Deras kontaktuppgifter finns på försvarsmaktens hemsida. Det kanske känns bra att få svar på eventuella frågor och funderingar direkt från den ansvariga myndigheten.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66937)