Vad kan påföljden bli om en 16-åring döms för grov misshandel?

2017-06-13 i Påföljder
FRÅGA
Min Son är misstänkt för grov misshandel, han hade knogjärn och skadegörelse av annans egendom. Han är 16 år. Vad är straffpåföljden.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din son döms för ett brott så kommer domaren att ta hänsyn till alla de omständigheter som gäller i just din sons fall när hen bestämmer vilken straffpåföljden blir. Jag kan därför tyvärr inte med säkerhet svara på exakt vilken straffpåföljd som just din son skulle kunna få. Jag kan däremot tala om vilka regler som gäller generellt och vilka alternativ domaren har att välja mellan.

Enligt Brottsbalkens 3 kap. 5§ kan påföljden för den som döms för misshandel av normalgraden bli fängelse i högst 2 år. Om misshandeln bedöms som grov kan påföljden istället bli fängelse i lägst 1 år och högst 6 år. Det framgår av Brottsbalkens 3 kap. 6§ 1 stycket.

Att din son är över 15 år innebär att han är straffmyndig och kan dömas till de straff som beskrivs i Brottsbalken. Eftersom din son endast är 16 år ses han dock fortfarande som ungdom i domstolen. Ungdomar kan dömas till samma straff som vuxna personer, men ofta väljer domare att inte dela ut lika stränga straff till ungdomar som till vuxna personer.

I mål som rör ungdomar kan åklagaren dessutom ibland välja att besluta om så kallad åtalsunderlåtelse vilket innebär att åklagaren inte åtalar ungdomen alls för brottet. Åklagaren kan även besluta om ett så kallat strafföreläggande i de fall där ungdomen har erkänt brottet och brottet ses som mindre allvarligt. Då får ungdomen direkt böter eller villkorlig dom. Om åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande blir aktuellt så blir det aldrig någon riktig rättegång.

Om det blir rättegång så finns, utöver de vanliga straffen som även gäller för vuxna personer, också ett antal särskilda straff som bara kan utdelas till ungdomar. Dessa särskilda straffen är ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård.

Hoppas att detta besvarade din fråga någorlunda bra. Om du eller din son har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97580)