Vad kan min man få för straff när han åkt dit för brott under villkorlig dom?

2017-11-03 i Påföljder
FRÅGA
Vad kan min man få för straff?Har villkorlig dom på sig för vapenbrott, narkotikabrott och grovt hemfridsbrott.Har nu åkt dit för en drograttfylla, våldsamt motstånd en rattfylla och grov olovlig körning. Har även tidigare varit straffad för drograttfylla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstolen kan ge ytterligare påföljd eller en gemensam för alla brott
Bestämmelser om brott och straff finns framför allt i brottsbalken (BrB). Med villkorlig dom har din man en prövotid på två år (BrB 27 kap. 3 §). När en person begår nya brott under denna prövotid brukar domstolen ofta upphäva den villkorliga domen och ersätta denna med en ny dom med gemensam påföljd för all brottslighet (BrB 34 kap. 1 §). Domstolen kan också välja att endast bestämma en ny påföljd för den senare brottsligheten.

Vid flera brott ska straffen sammanräknas
När en person döms för flera brott ska straffen sammanräknas. Straffet för den samlade brottsligheten får inte vara mer än de högsta straffen av alla brotten sammanlagda med varandra. Det får inte heller vara mer än ett år längre än det svåraste straffet om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år (BrB 26 kap. 2 §).

Straffskalorna för de tidigare brotten är:
- vapenbrott: fängelse i högst två år (vapenlagen 9 kap. 1 §)
- narkotikabrott: fängelse i högst tre år (narkotikastrafflagen 1 §)
- grovt hemfridsbrott: fängelse i högst två år (BrB 4 kap. 6 §)

Straffskalorna för de senare brotten är:
- drograttfylleri: böter eller fängelse i högst sex månader (trafikbrottslagen (TBL) 4 §)
- våldsamt motstånd: böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 17 kap. 4 §)
- grov olovlig körning: fängelse i högst sex månader (TBL 3 §)

Din man kan alltså få maximalt 1,5 års fängelse för de senare brotten, eller maximalt 4 års fängelse för alla brott (eftersom det längsta straffet är tre år).

Domstolen bedömer straffet i varje enskild fall
Domstolen gör en helhetsbedömning just utifrån din mans situation och jag kan därför inte uttala mig om vilket straff din man kommer att få. Både förmildrande och försvårande omständigheter tas hänsyn till vid bedömningen. Det kan dock sägas att domstolen vanligtvis inte dömer ut maxstraff.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95727)