Vad kan man göra om man inte kommer överens om vem som ska få behålla katten vid separation?

2021-05-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och mitt ex köpte en katt tillsammans. Nu ska hon flytta tillbaka till USA och vill ta katten med sig men jag vill ha honom kvar och vill inte att han ska behöva resa flera timmar för att hon ska ha honom. Hon ska dessutom flytta igen efter några månader så han skulle då åter igen behöva resa, han klarar inte ens bilresor bra. Vi har betalat lika mellan oss men hans försäkring står på mig. Vad kan vi göra? Vi kommer inte överens om vem som borde ha honom.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag för din situation som att du och ditt ex har köpt en katt tillsammans under den tid som ni bott tillsammans, men ni har nu gått isär. Ni har betalat lika mycket för katten och ni vill båda behålla katten, så ni kommer inte överens om vem som ska få honom. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar vad ni kan göra för att lösa denna situation.

De regler som blir aktuella för er situation finns i lag om samäganderätt, som jag kommer förkorta SamägL samt sambolagen som förkortas SamboL. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan använda dessa för att komma med förslag på hur ni kan lösa situationen.

Vem får behålla katten?
En katt ses som lös egendom och en lös sak i lagens mening. Det kan kännas lite konstigt, eftersom man själv ser husdjur som en familjemedlem. Men eftersom en katt rättsligt sett ses som en sak, är det den person som anses vara ägare till katten som ska få behålla denne. Den som anses vara ägare till katten, kommer då få ta med sig denne utan att behöva kompensera den andre parten. I er situation, förstår jag dock det som att ni båda har betalat lika mycket för katten, och äger då lika stor del av katten (1 § SamägL).

Kan man inte enas om den samägda egendomen, kan en god man utses för att förvalta denna (3 § SamägL). Det betyder att eftersom ni inte kan komma överens vem av er som ska få behålla katten, så kan ni utse en god man som ska få ta hand om denne åt er.

Vill man inte utse en god man som ska ta hand om egendomen, så kan man istället söka hos rätten att egendomen ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Det betyder att om ni absolut inte kan komma överens om vem som bör behålla katten, så kan denna genom rätten sättas ut för offentlig auktion. Då kan den som ger mest pengar för katten, köpa denna och bli ensam ägare. Vid denna auktion kan alltså även du och din ex-partner delta.

Sammanfattning och rekommendation
Då jag förstår det som att ni betalat lika mycket för katten, äger ni denne tillsammans. Det betyder att det tyvärr inte spelar någon roll om du står på försäkringen.

Ni skulle kunna utse att någon annan får ta hand om katten, en god man, om ni inte kan komma överens om vem som ska få behålla den. Ni kan också genom rätten sälja katten på offentlig auktion, där ni båda kan få möjlighet att själva köpa den och därmed få ensam äganderätt och behålla katten.

Det bästa är ju dock om ni kan komma överens, vilket jag då också rekommenderar. Men jag förstår att detta är svårt, då ni båda såklart tycker mycket om katten. Kanske ni kan komma överens om att någon av er ska få behålla katten mot någon form av ersättning, eller liknande överenskommelse.


Jag hoppas att jag besvarat din fråga, och att jag kunnat ge dig lite råd på hur ni kan gå tillväga med er lille katt. Har du fler funderingar, eller behöver mer hjälp med hur en god man ska utses eller om ni behöver hjälp med att få till offentlig auktion, får du gärna höra av dig till oss via telefon: 08-533 300 04

Har du andra frågor är du också varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3627)
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet
2021-05-31 Ska gemensamma barn kallas till bouppteckningen, om den förs innan dödsfall?

Alla besvarade frågor (93136)