Vad kan man göra om ena maken gett bort en stor summa pengar innan skilsmässan?

2019-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Det har kommit till min kännedom att min partner har skickat en stor summa pengar till en vän innan våran skilsmässa. Detta gjorde att hans del av bodelningen minskade kraftigt, och han bidrar ännu mindre än tidigare. Finns det någon möjlighet för mig att ta del av dessa pengar ändå? Han sätter mig i en dålig sits då han redan gör en stor ekonomisk vinning på skilsmässan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din parter gett bort en summa pengar från sitt giftorättsgods och att detta skedde innan ni skiljde er.

Bodelning vid skilsmässa

När det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. När man ska göra bodelningen ska man utgå från egendomsförhållandena som rådde den dag en ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap 2 § ÄktB (här).

Om den ena maken minskar sitt giftorättsgods

Om den ena maken minskar sitt giftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva, finns det en regel i 11 kap 4 § ÄktB (här) som kan bli tillämplig. Regeln säger att om den ena maken (utan samtycke från den andra) ger bort en del av sitt giftorättsgods så att denne minskar sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvan inte hade skett. Man ska sedan dra av gåvans värde från gåvogivarens andel av det sammanlagda giftorättsgodset. Denna regel kan man endast använda för gåvor som getts bort inom tre år innan det att talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Om det är så att din partner gav bort pengarna inom tre år från det att ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten, kan det vara så att den gåvan inte ska påverka din andel av bodelningen. Men då krävs också att den summan på pengarna var så stor att gåvan minskade din partners andel av giftorättsgodset "i inte obetydlig omfattning".

Sammanfattning

Jag vet inte hur långt ni har kommit i processen nu men om ni inte kommer överens under bodelningen rekommenderar jag dig att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten, eller anlita ett juridiskt ombud som kan företräda dina intressen i bodelningen. Om bodelningen redan genomförts med hjälp av en bodelningsförättare har du möjlighet att klandra den genom att väcka talan mot din partner. Detta gör du vid den tingsrätt som förordnade bodelningsförättaren, men det måste ske inom fyra veckor efter att ni delgivits bodelningshandlingen, se 17 kap 8 § ÄktB (här).

Önskar du ett juridiskt ombud är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (931)
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige
2020-07-22 Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82613)