FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/06/2019

Vad kan man göra om egendom som man har avtalat om att få köpa säljs till någon annan?

Hej,

Skulle köpa en vara av en privatperson på Blocket och vi kom överens om ett pris och att jag skulle komma och köpa varorna. Men innan jag har kommit och kollat på varorna säger han att han sålt varorna. Här kommer hela konversationen, har jag något jag kan stämma personen för?

Idag 16:50 Hej, Har du kvar grejerna? Samuel

Idag 16:51 När kan man komma och kolla?

Idag 16:58 Grejerna finns kvar. Det står 9 B 10 på städet. Bor du i närheten? Du kan komma ikväll i såfall.

Idag 17:04 Hej, bor i Jönköping så det är ju en bit men skulle kunna komma imorgon så kan jag planera det lite bättre om det går bra för dig. Kan du hålla det tills imorgon så är jag nöjd. Är det någon stämpel på städet? Funkar fläkten på ässjan?

Idag 17:07 Ja det går bra imorgon.

Idag 17:12 Håller du grejerna tills imorgon då, vilken tid kan jag komma, har semester så jag är flexibel.

Idag 17:16 Ja. Jag kan hålla det tills imorgon. Det går bra på förmiddagen.

Idag 17:18 Kan du tänka dig släppa hela paketet för 4500 kr? Vid en snabb affär.

Idag 17:19 Nej. Jag blir av med det ändå.

Idag 17:20 ok. men jag kommer imorgon då på förmiddagen

Idag 17:21 Det blir det. Hör av dig när du åker, så får du adressen.

Idag 17:22 ok, men så att jag fattat det rätt så ingår smidesstädet, ässjan, skruvstädet och verktygen i paketet för 5000 kr

Idag 17:25 Ja de gör det. Är allt ihop då.

dag 17:26 ok, då ses vi imorgon då

Idag 17:27 De gör vi.

Idag 19:43 Grejerna är sålda. Blev bjuden 6000 för hela paketet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Har ni ett bindande avtal?

Att köpa lös egendom kräver inga formkrav, alltså kan ett avtal om köp av lös egendom slutas muntligt eller genom så kallat konkludent handlande (det vill säga genom att parterna agerar som om ett avtal existerar). Rent avtalsrättsligt så tolkar jag det som att du svarade på säljarens annons, som betraktas som ett utbud (9 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen), med ett anbud som är bindande för dig (1 § avtalslagen). Säljaren accepterade ditt anbud och är bunden vid sin accept (1 § avtalslagen). Ni har alltså ett bindande avtal.

Vem har bäst rätt till egendomen?

När säljaren sålde varan till någon annan så gjorde han sig skyldig till dubbelförfogande/ tvesala. Av din fråga tolkar jag det som att du var den första som slöt avtal med säljaren. Huvudregeln är att den första köparen har bäst rätt till varan (1 kap. 5 § handelsbalken), men den andra köparen kan få bäst rätt om denne gör ett så kallat godtrosförvärv. Eftersom frågan rör lösöre (den fysiska delen av lös egendom) så är lagen om godtrosförvärv av lösöre, GFL, tillämplig (1 § GFL). Eftersom den andra köparen köpte egendomen av säljaren, som då inte var rätt ägare till egendomen men som hade den i sin besittning, så kan denne ha gjort ett godtrosförvärv om han/hon fick egendomen i sin besittning och var i god tro (2 § GFL). Eftersom det förmodligen var sannolikt att säljaren hade rätt att förfoga över egendomen och inget talade för att denne borde ha misstänkt att säljaren inte var rätt ägare eller behörig företrädare för denne, så talar mycket för att den andra köparen var i god tro och således har bäst rätt till egendomen (2 § andra stycket GFL).

Om den andra köparen har gjort ett godtrosförvärv så har du rätt att kräva tillbaka egendomen mot lösen som ska motsvara köparens kostnader för förvärvet samt eventuell förbättring (5 och 6 § GFL). För att du ska ha rätt att kräva egendomen åter är att du framställer ditt krav till innehavaren inom sex månader från det att du fick kännedom om personens innehav (5 § andra stycket GFL).

Skulle det mot förmodan vara så att den andra köparen slöt avtal med säljaren först och fick egendomen i sin besittning gäller huvudregeln, det vill säga att denne har bäst rätt och du ingen lösenrätt (1 kap. 5 § handelsbalken). Slöt du avtalet först men den andra köparen ännu inte fått egendomen i sin besittning har istället du bäst rätt (1 kap. 5 § handelsbalken).

Vad kan du göra – brott och skadestånd?

Givetvis får man inte sälja samma egendom två gånger, utan säljaren gör sig skyldig till avtalsbrott gentemot dig när du inte får köpa den. Dessutom är att sälja en sak två gånger, tvesala, ett typexempel på olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Straffskalan för olovligt förfogande är som lägst böter och som högst fängelse i ett år. Det finns även en grövre form av olovligt förfogande, men det bedömer jag inte som aktuellt i ditt fall.

Gällande avtalet mellan dig och säljaren så är köplagen tillämplig, eftersom du köpte lös egendom av en annan privatperson (1 § köplagen). Om det är så att den andra köparen har gjort ett godtrosförvärv så är egendomen belastad med ett rättsligt fel i form av en äganderätt (41 § köplagen). Eftersom du inte kände till att köpare två skulle godtrosförvärva egendomen så har du rätt till ersättning för den skada du lider på grund av det rättsliga felet (41 § andra stycket köplagen). Du har även rätt att häva köpeavtalet eftersom jag antar att detta är av väsentlig betydelse för dig, vilket också säljaren borde ha insett (41 och 39 § köplagen). För att få häva avtalet måste du dock meddela säljaren inom skälig tid efter att du fått reda på felet, det vill säga när du fick det sista meddelandet (32 § köplagen). I detta fall bör det dock inte vara några problem med att få häva avtalet, eftersom jag förmodar att även säljaren vill befrias från sin skyldighet att leverera egendomen.

Om det skulle vara så att den andra köparen inte har fått egendomen i sin besittning och inte har gjort ett godtrosförvärv, och att du var den som först slöt avtal med säljaren, så är säljaren i dröjsmål om du inte får tillgång till att hämta varan vid avtalad tidpunkt (22 § köplagen). Detta ger dig rätt att på samma villkor som ovan häva köpet (25 § köplagen). Du har även då rätt till ersättning för skadan du lider genom säljarens dröjsmål, eftersom det inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll (27 § köplagen).

Har den andra köparen gjort ett godtrosförvärv och du väljer att lösa tillbaka varorna så har du även rätt att återkräva skillnaden mellan lösenbeloppet och det pris som du och säljaren avtalade om (41 § andra stycket köplagen och 2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Sammanfattning

Av din fråga tolkar jag det som att du slöt avtalet med säljaren först. Har den andra köparen inte fått egendomen i sin besittning så har du bäst rätt till den. Om den andra köparen fått egendomen i sin besittning kan denne ha gjort ett godtrosförvärv och fått bäst rätt till egendomen. Du har då rätt att återkräva egendomen mot lösen, och har sedan rätt att utkräva den erlagda mellanskillnaden från säljaren. Detta är även ett rättsligt fel som ger dig rätt till hävning och skadestånd. Har den andra köparen inte gjort ett godtrosförvärv, men säljaren ändå inte vill ge dig egendomen trots att du har bäst rätt så hamnar säljaren i dröjsmål, vilket även det ger dig rätt till hävning och skadestånd. Säljaren gör sig dessutom skyldig till brottet olovligt förfogande.

Vad du kan göra och vad du har rätt att kräva beror alltså på om du slöt avtalet först och om den andra köparen fått egendomen i sin besittning eller inte. Mitt råd är därför att du funderar utifrån det jag skrivit ovan och försöker applicera det på ditt fall, och sedan vänder dig till säljaren för att försöka träffa en överenskommelse.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?