FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/05/2018

Vad kan man göra när make förhalar bodelning?

Håller på med bodelning vid skilsmässa. Förutsättningen att makan (jag) ska ta över huset har varit överenskommet mellan parterna från starten av denna process (vilket maken själv deklarerat även till barnen). Bodelningsprocessen har nu pågått i c:a fem månader. Jag har ett juridiskt ombud och maken har valt att företräda sig själv. Maken har förhalat denna bodelning genom att inte inkomma med uppgifter i tid eller inte alls till mitt ombud. Han hävdar paragrafer som är helt irrelevanta i sammanhanget och försöker ändra förutsättningar hela tiden. Efter senaste brevet som mitt ombud skickat till honom framgår av den nya beräkningen att han blir skyldig bodelningslikvid till mig. Efter att han mottagit detta, skriver han till mig hur jag tänker kring att han ändrar sig och gör anspråk på huset alternativt att det ska gå till försäljning. Han har flyttat och bor på annan adress sedan mitten av november. Hur länge kan han hålla på så här med sina hot? Tiden går och det är jag som får betala mer och mer arvode till mitt ombud när han håller på så här.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Där sägs att en bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. Det sägs emellertid ingenting om när bodelningen ska ske, och det ställs heller inga krav på att man behöver samarbeta i bodelningen.

Till skydd för din rätt till bodelning finns istället regler om att du, senast ett år från skilsmässan, har rätt att ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Detta kan man göra exempelvis när man inte är överens om vem som ska få vad i bodelningen, och också om ena parten inte vill samarbeta.

Bodelningsförrättarens uppgift är framförallt att reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att din före detta man inte heller med en bodelningsförrättares hjälp kan enas med dig om delningen så har förrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning (tvångsdelning). En make som inte frivilligt medverkar med uppgifter till bouppteckningen kan föreläggas vite av rätten (17 kap. 5 § ÄktB).

Såsom jag förstår dig avseende huset så är det inte reglerat i något äktenskapsförord att detta ska tillfalla dig. Eftersom muntliga överenskommelser angående delning inte är giltiga så kan det bli knepigt med huset. Går han med på detta torde det inte vara några problem, annars ska huset tillfalla den make som bäst behöver det (11 kap. 8 § ÄktB).

Du hittar mer information om hur du ansöker om en bodelningsförrättare här.

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”