FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/07/2020

Vad kan man göra när ens make har stora skulder?

Min bästa väninna har äntligen berättat för mej vad som hon har mått så dåligt av. Jag vill hjälpa henne att reda ut detta, hon orkar inte ta tag i detta själv.

Hennes man (de är gifta pensionärer) . Han gillar trav nu har hon upptäckt att han har spelat bort mycket pengar och han har också tagit lån som han har spelat bort. Hon har en låg pension men har en sparad slant på banken. Hennes man är nu sjuk och hon undrar om hon ska betala hans skulder vid hans bortgång. Finns det något hon kan göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makar är inte ansvariga för varandras skulder
Din fråga regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB), Ärvdabalken (ÄB), Konkurslagen (KonkL) och Utsökningsbalken (UB). Varje make ansvarar själv för sin egen egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det korta svaret är därför att din väninnan inte kommer att behöva betala hans skulder vid hans bortgång. Däremot vid en makes bortgång görs en bodelning mellan makarna då äktenskapet upplöses (1 kap. 5 § ÄktB).

Bodelningen kan innebära visst ansvar
En bodelning innebär att makarnas tillgångar kommer att delas lika mellan makarna. Makarnas andelar i boet beräknas först, sedan avräknas skulder från andelen (11 kap. 1-2 § ÄktB). Vad som finns kvar efter skulderna har avräknas läggs sedan ihop till det gemensamma giftorättsgodset och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Man gör således skillnad på egendom som delas lika mellan makarna vid bodelning, giftorättsgods, och egendom som bara tillhör den ena maken, enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om man har ärvt egendomen med förbehåll att den ska bli enskild egendom.

Din väninna kommer alltså aldrig direkt behöva betala sin makes skulder men kan indirekt behöva betala dessa. Jag gör ett exempel för att tydliggöra detta.

Om båda makarna äger det har gemensamt giftorättsgods till ett värde 2 200 000 kronor utan att något är enskild egendom, och den ena maken har skulder på 500 000 kr kommer andelsberäkningen och likadelningen av giftorättsgodset se ut på detta sätt:

Make A
Giftorättsgods 1 100 000 kr
Skulder - 500 000 kr
Totalt: 600 000 kr

Make B
Giftorättsgods 1 100 000 kr
Totalt: 1 100 000 kr

Makarnas totala del giftorättsgods slås sedan samman och delas lika vilket leder till att make B i det här fallet indirekt får betala för make As skulder, då likadelningen leder till att makarna får 850 000 kr vardera istället för
1 100 000 kr var.

Bodelningen sker på detta sätt även om ena maken dör. Vad som sedan är kvar efter bodelningen från den avlidna maken ärver den kvarlevande maken med fri förfoganderätt som sedan ärvs av makarnas arvingar när båda makarna avlidit (3 kap. 1 § ÄB).

Utmätning
Vad som är viktigt att tänka på är däremot att om maken inte kan betala sina skulderna och dessa går till utmätning finns vissa speciella regler. Maken försätts således i konkurs och utmätning görs. Det innebär att Kronofogden kan besluta om att ta egendom för att täcka skulderna. Endast egendom som ägs av den skuldsatta maken får utmätas (4 kap. 17 § UB). Däremot kan det vara svårt i fall där ett gift par bor tillsammans att avgöra vem som äger vad. Den finns en presumtionsregel som anger att om den skuldsatta är gift och varaktigt bor med sin make, anses den skuldsatta äga egendomen om det inte tydligt framgår att båda äger egendomen eller att den andra sambon äger egendomen (4 kap. 19 § UB). Det är därför bra att spara kvitton och andra tydliga ägarbevis.

Sammanfattning och handlingsplan
Det korta svaret är att din väninna inte kommer att behöva betala för sin makes skulder när han avlider. Däremot så kan hon bli indirekt påverkad av det genom att hennes andel av giftorättsgods minskas då hans andel betalar av hans skulder. Vidare kan hon direkt påverkas om utmätning görs om hennes make inte betalat av sina skulder enligt avbetalningsplan. Detta genom presumtionsregeln som gör att hennes make anses äga deras gemensamma egendom om inte annat tydligt framgår.

Vad din väninna kan göra för att undvika att indirekt påverkas av hennes mans skulder samt skydda sin del i deras gemensamma tillgångar är följande. Till och börja med kan paret upprätta ett äktenskapsförord för att tydliggöra vad som ägs av vem och ange att hennes sparande är enskild egendom och således inte kommer att tas med i likadelning vid bodelning. Detta går att upprätta även under pågående äktenskap. Tänk på att äktenskapsförord bara kan bestämma om något ska vara enskild egendom eller inte, och kan inte föra över äganderätt mellan makarna. Vidare kan din väninna och hennes make upprätta en bodelning under pågående äktenskap för att klargöra vem som äger vad inför en eventuell utmätning så att presumtionsregeln inte kan användas. Detta kan göras efter att äktenskapsförord upprättats. Anmälan om bodelning under äktenskap görs hos Skatteverket innan bodelningshandling upprättas och har en ansökningssavgift om 275 kr.

Viktigt med båda dessa alternativ är att din väninna och hennes make gör detta innan en eventuell utmätning påbörjats, annars kan borgenärerna kräva att bodelningen ska återgå för att kunna få ut sina fordringar (4 kap. 5-6 § KonkL). Åtgärderna får således ingen verkan och din väninna kommer indirekt påverkas av hennes makes skulder samt presumtionsregeln kan få verkan.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?