Vad kan man göra när en bostadsrättsförening inte lämnar tillstånd till andrahandsuthyrning?

Hej!

Det är så att jag äger en lägenhet (bostadsrätt) där jag låter min kusin bo gratis tills att han har löst ett annat boende eftersom han just nu inte har något hem och jag är den enda släkting som hjälper honom. Jag antod att jag inte behövde ansöka om andrahandsuthyrning då han inte betalar mig ett öre för att bo där plus att vi är släktingar. Jag fick hem en lapp av styrelsen om att han inte får bo där eftersom jag inte ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning av styrelse. Jag förstod mitt misstag och ville åtgärda det direkt, så jag ansökte om andrahandsuthyrning. Anledningen till att jag skriver här är för att deras anledning till att neka mitt tillstånd är att "eftersom du inte ansökte om tillstånd innan att någon bosatte sig där, har vi valt annat neka din ansökan om andrahandsutrhyrning". Jag tycker att det är en väldigt dålig anledning eftersom jag inte visste att det var obligatoriskt även om inte pengar är involverat, jag åtgärde mitt misstag direkt och ansökte om andrahandsutrhyrning när jag blev underrättad. Finns det någon myndighet jag kan klaga till? eller finns det någon lag jag kan hänvisa styrelsen till? Hjälp mig snälla.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga
Då du äger en bostadsrätt är det Bostadsrättslagen (BRL) som aktualiseras. Jag tolkar det som så att du inte själv bor i bostadsrätten utan din kusin bor där själv. Det innebär att det rör sig om en andrahandsuthyrning (7 kap. 10 §). Bor du själv däremot kvar i lägenheten är din kusin inneboende, och du behöver inget tillstånd för att ha en inneboende (7 kap. 8 § BRL). Jag besvarar vidare frågan som om att du inte själv bor i lägenheten.

Andrahandsuthyrning gäller även om ingen hyra betalas
Som du konstaterat krävs ingen betalning av hyra för att det ska räknas som andrahandsuthyrning. Vad som är avgörande är huruvida den andra personen kan självständigt bruka lägenheten eller inte, d.v.s. om det är en inneboende eller andrahandsuthyrning. Som bostadsrättsinnehavare har du generellt sätt en rätt att hyra ut din lägenhet i andrahand med kravet att styrelsen ger sitt samtycke (7 kap. 10 § BRL). Om man hyr ut i andra hand utan styrelsens samtycke kan det vara ett skäl för att nyttjanderätten förverkas (7 kap. 18 § 2 punkten BRL). En bostadsrätt är alltså en rätt att nyttja en lägenhet som bostadsrättsföreningen äger och du äger en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar (1 kap. 1 § BRL). Det innebär att om man bryter mot stadgarna kan ens bostadsrätt förverkas vilket kan vara bra att ha i åtanke (7 kap 18 § BRL). Det finns däremot vissa begränsningar (7 kap. 19-23 § BRL).

Befogad anledning krävs
Styrelsen behöver visserligen lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrningen, men om de vägrar utan att ha befogade skäl kan tvisten lösas av hyresnämnden (7 kap. 11 § BRL). Tillstånd kan då lämnas på viss tid (7 kap. 11 § BRL).

Handlingsplan
Du bör i första hand hänvisa till styrelsen att de behöver ha befogade skäl att neka andrahandsuthyrning (7 kap. 10-11 § BRL). Vad du sedan kan göra är att ansöka om tillstånd till uthyrningen hos Hyresnämnden som kan pröva frågan (7 kap. 11 § BRL). Däremot finns det inte några garantier att tillstånd lämnas särskilt om du redan gjort en olovlig uthyrning. För din egen skull, ha i åtanke att om du fortsätter låta din kusin bo i lägenheten trots tillsägelse från styrelsen så är det fortsatt skäl för förverkande och det kan på lång sikt resultera i att du inte får behålla din bostadsrätt (7 kap. 18 § BRL, 8 kap. BRL).

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo