Vad kan man göra juridiskt som anhörig till en demenssjuk?

2019-07-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min fru s pappa (Min svärfar) har fått brev från Transportstyrelsen, där det framkommer från läkare att han är olämplig som förare p ga demens och medicinska orsaker.I sitt utlåtande som läkaren skrev så får han inte köra något eller och därför är körkortet återkallat p g a sjukdom.Problemet nu är att han kör bil ändå trots att han har sett brevet då läkaren tidigare har sagt han.Min fru och jag vet inte riktigt vad vi skall göra då han är för dement för att förstå detta och att han påstår att alla ljuger mm.Han har liksom tagit bilen och stuckit ut på sjön med sin båt och vi är lite rädda att han kan bli plockad utav polisen för olovlig körning eller att någon annan ringer polisen.Vad skall vi göra som anhöriga?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det är jobbigt för er som anhöriga.

Jag vill börja med klargöra att just kring sjukdomsbilden så kan jag inte ge några svar. Ni kan vända er till läkare eller möjligtvis någon annan stöttande organisation som Demensförbundet.

Juridiskt så kan upprättande av en framtidsfullmakt vara lämpligt. Fullmakten gäller för det fall den anhöriga på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Din fru skulle i ert fall kunna vara en fullmaktstagare för hennes pappa. Med en sådan fullmakt skulle hon kunna förfoga över både båt och bil för att han inte ska kunna skada sig själv.

För att upprätta en framtidsfullmakt rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist eftersom det finns formkrav för hur den ska se ut och så att allt blir rätt.

Hoppas svaret varit till någon hjälp. Har du fler frågor så får du gärna skriva igen till oss på Lawline.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3482)
2020-07-12 Kan tvångsvård beslutas om en person uttalat vilja ta självmord genom äta sig till döds?
2020-07-09 När bör man upprätta en framtidsfullmakt?
2020-07-06 Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?
2020-07-06 Vad kan man göra när ens make har stora skulder?

Alla besvarade frågor (81820)