Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?

2020-07-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Det har nyligen framkommit att min systers man har ett utbrett spelberoende och därmed har dragit på sig spelskulder på minst 200k men sannolikt mer. Min syster är nu orolig att de kommer förlora sitt gemensamma hus mm om spelandet fortsätter. Maken har gått med på att använda tjänsten spelpaus.se men vi misstänker att han kan fortsätta spela via andra forum. Frågor: Finns det något slags "nödstopp", alltså juridiska åtgärder som med snar verkan skyddar gemensam egendom samt min syster från att bli medansvarig för ytterligare skulder från makens framtida spelande? Om så är fallet vad kan göras med/utan makens medgivande? Var vänder man sig bäst för att få akut (juridisk/skadebegränsande) hjälp med dessa frågor?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makar är inte ansvariga för varandras skulder
Din fråga regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB), Konkurslagen (KonkL) och Utsökningsbalken (UB). Varje make ansvarar själv för sin egen egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Äger de däremot huset gemensamt och hennes make försätts i konkurs kan eventuellt huset bli aktuellt för utmätning. Det korta svaret på din fråga är tyvärr att inget enkelt nödstopp finns för att skydda gemensamma tillgångar. Jag kommer nu att presentera några eventuella lösningar för din systers problem: överförande av ägande, äktenskapsförord och bodelning.

Viktigt med dessa alternativ är att din syster och hennes make måste för det första göra detta gemensamt, d.v.s. din syster kan inte göra detta utan hennes makes godkännande. För det andra måste dessa åtgärder genomföras innan en eventuell utmätning påbörjats, annars kan borgenärerna kräva att nyupprättat äktenskapsförord och/eller bodelningen ska återvinnas för att kunna få ut sina fordringar (4 kap. 5-6 § KonkL). Åtgärderna får således ingen verkan. Även om dessa åtgärder genomförs innan eventuell utmätning kan de återgå om de anses ha till syfte att vara illojala mot borgenärer, d.v.s. i syfte att förhindra att borgenärerna får sina skulder betalda.

Utmätning
Om din systers make inte kan betala sina skulderna och dessa går till utmätning finns vissa speciella regler. Maken försätts således i konkurs och utmätning kan begäras. Det innebär att Kronofogden beslutar om att ta egendom. Endast egendom som ägs av den skuldsatta maken får utmätas (4 kap. 17 § UB). Däremot kan det vara svårt i fall där ett gift par bor tillsammans att avgöra vem som äger vad. Den finns en presumtionsregel som anger att om den skuldsatta är gift och varaktigt bor med sin make, anses den skuldsatta äga egendomen om det inte tydligt framgår att båda äger egendomen eller att den andra sambon äger egendomen (4 kap. 19 § UB). Det innebär att om det inte tydligt framgår att det gemensamma hemmet ägs av båda, kommer presumtion göras att det ägs av din systers make i syfte att kunna utmäta. Det är därför bra att spara kvitton och andra tydliga ägarbevis.

Överförande av ägande
All gemensam egendom kommer att kunna bli föremål för utmätning. Vad din syster och hennes man kan göra är att överföra ägandet av deras gemensamma hem genom gåva eller köp till din syster. Om din syster köper sin mans andel av det gemensamma hemmet är det mindre troligt att borgenärerna kan kräva återvinning då ingen ojämn förmögenhetsöverföring skett (4 kap. 5-6 § KonkL). Därefter är det viktigt att upprätta ett äktenskapsförord som anger att bostaden är din systers enskilda egendom. Framförallt om de vill kunna genomföra bodelning under äktenskapet och att bostaden ska förbli din systers för att förhindra att den utmäts.

Äktenskapsförord
Din syster och hennes make kan upprätta ett äktenskapsförord för att tydliggöra vad som ägs av vem och ange att viss egendom är enskild egendom och således inte kommer att tas med i likadelning vid bodelning. Exempelvis det gemensamma hemmet. Detta går att upprätta även under pågående äktenskap. Hon slipper alltså indirekt stå för sin makes skulder vid en bodelning då en likadelning av giftorättsgodset sker. Tänk på att äktenskapsförord bara kan bestämma om något ska vara enskild egendom eller inte, och kan inte föra över äganderätt mellan makarna. Äger paret det gemensamma hemmet tillsammans behöver således överförande av ägande ske innan.

Bodelning under pågående äktenskap
Vidare kan din syster och hennes make upprätta en bodelning under pågående äktenskap för att klargöra vem som äger vad inför en eventuell utmätning så att presumtionsregeln vid utmätning inte kan användas. En bodelning innebär att makarnas tillgångar kommer att delas lika mellan makarna. Makarnas andelar i boet beräknas först, sedan avräknas skulder från andelen (11 kap. 1-2 § ÄktB). Vad som finns kvar efter skulderna har avräknas läggs sedan ihop till det gemensamma giftorättsgodset och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Man gör således skillnad på egendom som delas lika mellan makarna vid bodelning, giftorättsgods, och egendom som bara tillhör den ena maken, enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om man har ärvt egendomen med förbehåll att den ska bli enskild egendom.

Detta kan göras efter att äktenskapsförord upprättats för att säkerställa att det gemensamma hemmet inte blir en del av bodelningen. Anmälan om bodelning under äktenskap görs hos Skatteverket innan bodelningshandling upprättas och har en ansökningssavgift om 275 kr. Nedan är ett exempel på hur bodelningen ser ut och hur din syster indirekt påverkas av sin makes skulder om all egendom är giftorättsgods.

Make A
Giftorättsgods 1 100 000 kr
Skulder - 500 000 kr
Totalt: 600 000 kr

Make B
Giftorättsgods 1 100 000 kr
Totalt: 1 100 000 kr

Makarnas totala del giftorättsgods slås sedan samman och delas lika vilket leder till att make B i det här fallet indirekt får betala för make As skulder, då likadelningen leder till att makarna får 850 000 kr vardera istället för 1 100 000 kr var.

Sammanfattning
Tyvärr finns det ingen enkel lösning på din systers situation. Och allt som hon kan göra kräver makens godkännande. Observera att upprättande av äktenskapsförord och bodelning självklart kan göras utan att din syster och hennes make ändrar ägarandel i det gemensamma hemmet, med då kommer makens andel av utmätas och de blir båda av med det gemensamma hemmet. Även om din syster får ersättning för sin andel. Återigen, det är väldigt viktigt att inga ofördelaktiga förmögenhetsöverföringar görs som påverkar borgenärernas möjlighet att få sina skulder betalda. Då kan dessa åtgärder bli ogiltiga.

För att få hjälp med dessa frågor vidare är ni varmt välkomna att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3591)
2021-03-05 Får man vara förmyndare till sina barn om man förvaltare alternativt har skuldsanering?
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre

Alla besvarade frågor (89888)