FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/03/2017

Vad kan man göra för att lösa oenighet om umgänge?

Hej

Min vän är i dispyt med sitt ex. De har tillsammans en drygt 3 månader gammal son och de har nu flyttat isär. De är inte gifta men de har ansökt om och fått gemensam vårdnad. Ex-sambon vägrar nu att låta min vän få träffa sin son och använder honom som ett maktmedel för att försöka tvinga sig tillbaka in i min väns liv. Ex-sambon visar inget som helst intresse av att samarbeta och de har sökt hjälp hos soc.

Vad har min vän för rättigheter när det gäller hans umgängesrätt med sin son? Finns det någon juridisk åtgärd han skulle kunna vidta för att få tillgång till sonen? Finns det några juridiska råd Ni skulle kunna ge min vän gällande hans rättigheter eller hur han bäst hanterar situationen ur en juridisk synvinkel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Då din fråga rör umgänge mellan din vän och hans son finns bestämmelser om det i Föräldrabalken (FB).


Då det rör umgänge ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut som fattas (6 kap 2 a § FB).


Barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med ( 6 kap 15 § FB). Dessutom ska boendeföräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget till umgängesföräldern, denna information måste inte lämnas om särskilda skäl talar mot det (6 kap 15 § FB).


För att skapa ett fungerande umgänge med sonen kan din vän vända sig till den kommun där de bor för att få hjälp i så kallade samarbetssamtal. Samarbetssamtal kan användas av föräldrar för att få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och just umgänge (6 kap 18 § FB). Om föräldrarna lyckas nå en överenskommelse, antingen genom samarbetssamtal eller utan det, kan de avtala om barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans. Avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap 15 a § FB). Om kraven är uppfyllda är avtalet juridiskt bindande på samma sätt som en dom.


Om föräldrarna inte kan komma överens kan din vän vända sig till tingsrätten för att få beslut om umgänge (6 kap 15 a § FB).


Hoppas att detta gav svar på din fråga!


MVH

Lisa AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”