Vad kan man göra för att efterlevande make ska kunna bo kvar?

Vår bostadsrätts värde har fördubblats - hur kan efterlevande bo kvar?

Huvudsaklig förmögenhet bostadsrätt:

Inköpsvärde 1. 700 000 lån 1. 500 0000 försäljning idag beräknar 3. 400 000

Övriga tillgångar ca 250 000 vardera

gifta, med ett respektive två särkullbarn

Testamente finns med önskemål om kvarboende, barnen får vid dödsfall sin laglott minus 100.000 kronor vardera (förskott på arv)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarnets rätt att få ut sitt arv direkt
Enligt lag har särkullbarn rätt att få ut deras arv direkt. (3 kap. 1 § ÄB) Detta kan precis som du uppmärksammat göra det svårt för efterlevande make att bo kvar i den gemensamma bostaden. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sin rätt till arv till förmån för efterlevande make. Särkullbarnet ärver då en del i en framtida förmögenhetsmassa, dvs. en del i efterlevande makes kvarlåtenskap. Detta är dock upp till särkullbarnet.

Basbeloppsregeln skyddar efterlevande make
Efterlevande make har dock alltid rätt att erhålla 4 prisbasbelopp, den så kallade basbeloppsregeln. (3 kap. 1 § ÄB) Efterlevande make har alltså rätt att alltid erhålla 4 prisbasbelopp när den andre maken avlider vilket innebär att särkullbarn då tvingas att delvis avstå från sin rätt att erhålla sitt arv direkt. Denna rätt för efterlevande make innefattar dock det som efterlevande make erhöll vid bodelningen + efterlevande makes enskilda egendom. Om det som efterlevande make erhöll vid bodelningen + efterlevande makes enskilda egendom överstiger 4 prisbasbelopp aktualiseras alltså inte basbeloppsregeln.

Eftersom bostadsrätten har ett så högt värde kommer inte basbeloppsregeln att aktualiseras i detta fall eftersom efterlevande make kommer att erhålla mer än 4 prisbasbelopp.

Möjligheten att upprätta ett testamente
Ett alternativ för att efterlevande make ska kunna bo kvar är precis som du skriver att makarna i ett inbördes testamente föreskriver att barnet/barnen efter den först avlidne maken endast har rätt till sin laglott och att efterlevande make ska erhålla den gemensamma bostaden. (9 kap. 1 § ÄB) Bröstarvingar har alltid rätt till laglotten vilken är hälften av arvslotten, dvs. hälften av det som barnet hade fått om det inte funnits något testamente. (7 kap. 1 § ÄB) Om ni vill göra det rättvist skulle ni även kunna föreskriva i testamentet att barnet/barnen till den först avlidne maken för ut resten av sitt arv vid efterlevande makes död.

Bodelning
(9 kap. 1 § ÄktB)
Tillgångar: 3.400.000 + 250.000 + 250.000 = 3.900.000
Skulder: -1.500.000
Totalt: 2.400.000
Hälftendelning (11 kap. 3 § ÄktB): 1.200.000 till vardera make

Om den först avlidne maken är maken med ett barn skulle alltså utan testamente 1.200.000 gå till det barnet förutsatt att det barnet inte avstår från sin rätt till arv till förmån för efterlevande make. Med testamente som föreskriver att särkullbarnet endast har rätt till sin laglott erhåller alltså barnet 600.000 istället.

Detta är det enda ni skulle kunna göra för att låta efterlevande bo kvar eftersom bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Som sagt kan särkullbarn välja att avstå från sin rätt till arv och på det sättet göra att efterlevande make kan bo kvar men detta är ett val som särkullbarnet gör.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett testamente får du också gärna höra av dig på min mail så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning