Vad kan man göra för att efterlevande make ska kunna bo kvar?

2017-08-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Vår bostadsrätts värde har fördubblats - hur kan efterlevande bo kvar?Huvudsaklig förmögenhet bostadsrätt: Inköpsvärde 1. 700 000 lån 1. 500 0000 försäljning idag beräknar 3. 400 000Övriga tillgångar ca 250 000 varderagifta, med ett respektive två särkullbarnTestamente finns med önskemål om kvarboende, barnen får vid dödsfall sin laglott minus 100.000 kronor vardera (förskott på arv)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarnets rätt att få ut sitt arv direkt
Enligt lag har särkullbarn rätt att få ut deras arv direkt. (3 kap. 1 § ÄB) Detta kan precis som du uppmärksammat göra det svårt för efterlevande make att bo kvar i den gemensamma bostaden. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sin rätt till arv till förmån för efterlevande make. Särkullbarnet ärver då en del i en framtida förmögenhetsmassa, dvs. en del i efterlevande makes kvarlåtenskap. Detta är dock upp till särkullbarnet.

Basbeloppsregeln skyddar efterlevande make
Efterlevande make har dock alltid rätt att erhålla 4 prisbasbelopp, den så kallade basbeloppsregeln. (3 kap. 1 § ÄB) Efterlevande make har alltså rätt att alltid erhålla 4 prisbasbelopp när den andre maken avlider vilket innebär att särkullbarn då tvingas att delvis avstå från sin rätt att erhålla sitt arv direkt. Denna rätt för efterlevande make innefattar dock det som efterlevande make erhöll vid bodelningen + efterlevande makes enskilda egendom. Om det som efterlevande make erhöll vid bodelningen + efterlevande makes enskilda egendom överstiger 4 prisbasbelopp aktualiseras alltså inte basbeloppsregeln.

Eftersom bostadsrätten har ett så högt värde kommer inte basbeloppsregeln att aktualiseras i detta fall eftersom efterlevande make kommer att erhålla mer än 4 prisbasbelopp.

Möjligheten att upprätta ett testamente
Ett alternativ för att efterlevande make ska kunna bo kvar är precis som du skriver att makarna i ett inbördes testamente föreskriver att barnet/barnen efter den först avlidne maken endast har rätt till sin laglott och att efterlevande make ska erhålla den gemensamma bostaden. (9 kap. 1 § ÄB) Bröstarvingar har alltid rätt till laglotten vilken är hälften av arvslotten, dvs. hälften av det som barnet hade fått om det inte funnits något testamente. (7 kap. 1 § ÄB) Om ni vill göra det rättvist skulle ni även kunna föreskriva i testamentet att barnet/barnen till den först avlidne maken för ut resten av sitt arv vid efterlevande makes död.

Bodelning
(9 kap. 1 § ÄktB)
Tillgångar: 3.400.000 + 250.000 + 250.000 = 3.900.000
Skulder: -1.500.000
Totalt: 2.400.000
Hälftendelning (11 kap. 3 § ÄktB): 1.200.000 till vardera make

Om den först avlidne maken är maken med ett barn skulle alltså utan testamente 1.200.000 gå till det barnet förutsatt att det barnet inte avstår från sin rätt till arv till förmån för efterlevande make. Med testamente som föreskriver att särkullbarnet endast har rätt till sin laglott erhåller alltså barnet 600.000 istället.

Detta är det enda ni skulle kunna göra för att låta efterlevande bo kvar eftersom bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Som sagt kan särkullbarn välja att avstå från sin rätt till arv och på det sättet göra att efterlevande make kan bo kvar men detta är ett val som särkullbarnet gör.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett testamente får du också gärna höra av dig på min mail så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1200)
2021-07-29 Min svärmors man har gått bort, kan hans särkullbarn ärva från henne?
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt

Alla besvarade frågor (94351)