Vad kan jag göra om min samfällighetsförening använder uttaxering trots att pengar finns i samfällighetens kassa?

2021-04-30 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Min fastighet ingår i en vägsamfällighet med två grenar. I årets budgetförslag för gren ett fanns en uttaxering fastän medel fanns i kassan som täckte årets budgeterade utgifter och med ett överskott kvar till nästa års budget. Gren två hade inga budgeterade utgifter, men uttaxering. Pengar finns i kassan. (Ingen fondavsättning). Jag skrev till kassören och ordförande att uttaxeringen stred mot §40 Lag (1973:1150). På stämman lades budgeten fram utan att någon ändring gjorts och godkändes. Räkningar på taxeringen skickades ut.Kan man bestrida räkningen med förklaring varför betalning inte sker eller finns någon annan lösning? Många medlemmar känner inte till lagen om förvaltning och betalar räkningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Relevant lag för frågeställningen:

Lagen om förvaltning av samfälligheter (LFS).

40 § Lagen om förvaltning av samfälligheter:

I 40 § LSF står det att "om samfällighetsföreningens medelsbehov ej täckes på annat sätt, skall bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna." Detta ger uttryck för att en uttaxering är en sista utväg, om utgifterna för samfälligheten inte kan täckas på annat sätt. Det innebär alltså att om samfälligheten har pengar i kassan eller kan få pengar till kassan på annat sätt för att täcka sina utgifter, då får dem inte uttaxera sina medlemmar. Om det stämmer att din samfällighet har medel tillgängliga så bedömer även jag, precis som du, att det inte är förenligt med lagen om förvaltning av samfälligheter att ni uttaxeras, det står i strid med 40 §.

Vad kan du göra när en uttaxering strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter?

Om du som medlem i samfälligheten anser att uttaxeringen strider mot LSF, t.ex. 40 §, som du anser i detta fallet. Då kan du väcka talan mot föreningen om rättelse, vilket du gör hos mark- och miljödomstolen. Du har enbart fyra veckor på dig att väcka talan från och med den dagen då debiteringslängden lades fram på föreningsstämman (46 § LSF). Därav är det av största vikt att agera snabbt om du anser att uttaxeringen är lagstridig, så att tidsfristen för att väcka talan inte hinner löpa ut.

Givetvis kan du testa att först föra en dialog med styrelsen och förklara att uttaxeringen är i strid med lagen och då tydligt förklara på vilket sätt som den strider mot lagen. Om du har tur förstår då styrelsen och går då kanske självmant med på att ändra beslutet, varav du slipper driva frågan till domstol. Tänk bara på att du inte kan låta "förhandlingarna" med styrelsen dra ut på tiden om du vill kunna ta frågan vidare till domstol, då du då riskerar att missa tidsfristen för att väcka talan. Men så länge du har koll på tidsfristen ser jag det inte som några problem att försöka lösa det utanför domstolen först.

Vad kan samfälligheten göra om du inte betalar uttaxeringen?

Om du vägrar att betala uttaxeringen medans du tar frågan till domstol och du inte har ett beslut gällande att du får vänta med betalningen, då kan samfälligheten få hjälp av kronofogden att verkställa betalningen. Detta gäller dock bara om domstolen beslutat att du ska betala uttaxeringen trots att det pågår ett mål om saken i domstolen, om domstolen beslutar att du får avvakta med betalningen kan dem inte få hjälp av kronofogden att utkräva betalningen

Om du inte tar frågan till domstol, utan bara vägrar att betala så kan samfälligheten ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden så fort uttaxeringen är förfallen till betalning.

Det du riskerar är helt enkelt att samfälligheten kan ta hjälp av kronofogden för att driva in betalningen, vid det fall du vägrar betala utan ett giltigt beslut från domstolen om att du får avvakta med betalningen tills frågan är avgjord.

Mina råd till dig:

-Försök att föra en dialog med styrelsen om det finns tidsutrymme för det med hänsyn till tidsfristen för att föra frågan vidare till domstol. Förklara då tydligt för styrelsen varför du anser att uttaxeringen är lagstridig.

-Om styrelsen inte lyssnar på dig kan du testa att försöka visa mitt svar t.ex., för att se om de lyssnar när det kommer ifrån en "utomstående" juridiskt kunnig person.

-Om du inte lyckas få styrelsen att ändra beslutet genom dialog så rekommenderar jag dig att föra frågan vidare till mark- och miljödomstolen för att få den rättsligt avgjord.

-Tänk på att om styrelsen går med på att ändra beslutet, så måste ändringen ske på ett formellt korrekt sätt, om det inte går att ordna innan tidsfristen för domstolen löper ut så kan det ändå vara smart att väcka talan vid domstolen. För om dem gått med på att ändra, men sedan ändrar dem sig igen så kan du inte längre angripa beslutet via domstolen om tidsfristen då har löpt ut. Så i mångt och mycke är det bra att få frågan rättsligt avgjord av domstolen.

-Om du behöver fortsatt hjälp i ärendet på något vis så kan jag sätta dig i kontakt med en av mina duktiga kollegor som arbetar på juristbyrån, så kan hen hjälpa dig vidare på det sätt du önskar. Om du finner detta intressant så är det bara att mejla mig så sätter jag dig i kontakt med en av juristerna som kan ge dig en offert för vad det skulle kunna kosta dig.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om du har några följdfrågor eller om du vill få kontakt med en av våra jurister för fortsatt hjälp i ditt ärende så är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.

Stort lycka till, jag hoppas att det löser sig smidigt!

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96356)