Vad kan jag göra om jag har fått ett beslut från försäkringsbolaget som jag inte är nöjd med?

2019-07-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vad innebär överprövning?Jag har en försäkring i Folksam för skada på hus vid översvämning. Folksam har givit ett förslag på hur stor ersättningen skall bli. Eftersom jag anser att förslaget inte är tillfredsställande, säger Folksam att jag skall begära överprövning. Det har jag gjort men ingenting händer. Måste jag stämma Folksam?Vad innebär överprövning?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har Folksam givit dig ett förslag på hur stor ersättningen ska bli för skada på hus vid översvämning. Folksam har nu föreslagit att du ska begära överprövning, eftersom du inte var nöjd med deras förslag. Detta har du gjort utan resultat. Du undrar därför vad en överprövning innebär och om du bör stämma Folksam.

Begreppen "omprövning" och "överprövning"

Jag tänkte börja med att nysta lite i de olika begreppen "omprövning" och "överprövning".

- Med "omprövning" så menar man allt som oftast att en myndighet prövar sitt eget beslut en ytterligare gång, för att se om det eventuellt bör ändras.

- En "överprövning" är snarlik, men innebär istället att det är en högre instans som prövar beslutet.

Kontakta i första hand Folksam

Om du inte är nöjd med hur Folksam har bedömt ditt ärende så ska du i första hand alltid vända dig till din skadereglerare, vilket jag förstår det som att du redan har gjort. Det är dock viktigt att komma ihåg att det där du som måste bevisa att du har rätt till ersättning. Det kan därför vara bra att be om en skriftlig motivering för att kunna förstå vad försäkringsbolaget har grundat sitt beslut på, om du inte redan har gjort det. Det kan i detta stadium dessutom vara fördelaktigt att fundera lite extra kring om du har några ytterligare bevis eller fakta som kan stärka ditt påstående ännu mer.

Du har alltid rätt att begära en omprövning

Du har alltid rätt att begära en omprövning från försäkringsbolaget, eftersom du är kund. Vid en omprövning så prövas alltså om beslutet bör ändras eller ej. Detta görs oftast genom att man kontaktar sin skadereglerare eller dennes chef - den ansvarige skadechefen. Många försäkringsbolag har dock även interna nämnder som kan ompröva beslutet på din begäran (vilket vissa benämner som en "överprövning") . Det kan t.ex. vara en Klagomålsansvarig eller en Kundombudsman. Folksam har enligt deras hemsida en Kundombudsman, vilken kan göra en kostnadsfri, opartisk bedömning av ditt ärende. Granskningen kan sedan resultera i att Kundombudsmannen rekommenderar Folksam att ändra beslutet. Viktigt att komma ihåg är dock att du måste begära prövning av ditt slutgiltiga beslut inom ett år, preskription (Försäkringsavtalslagen).

Att begära omprövning hos försäkringsbolaget eller dennes interna nämnd är alltid ett bra första steg att ta, och är oftast det alternativ som går fortast. Du bör ha fått en besvärshänvisning i ditt beslut, där det står hur du ska göra när du har fått ett slutgiltigt beslut som du är missnöjd med. Klagomål ska i regel besvaras av försäkringsbolaget inom 14 dagar. Om det inte är möjligt så ska försäkringsbolaget kontakta dig med denna information och även komma med ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Du kan dessutom vända sig till externa nämnder såsom ARN

Om det istället är så att du faktiskt redan har begärt en omprövning och ändå inte är nöjd med beslutet, så kan du vända dig till en extern nämnd. Ett exempel på en sådan nämnd är ARN - Den Allmänna Reklamationsnämnden. ARN är en statlig myndighet som avgör tvister mellan konsumenter och företag, förutsatt att det rör sig om ett belopp på minst 2000 kr. Ett krav för att du ska få vända dig till ARN är dock att du först måste ha klagat hos Folksam, utan någon vidare lycka. Att vända sig till ARN är kostnadsfritt, och dess beslut är en rekommendation om hur ärendet bör lösas.

Det går att stämma Folksam

Det är möjligt att stämma Folksam i domstol, men detta är något som vi mycket sällan rekommenderar och isåfall som sista alternativ. Detta beror på att det inte alltför sällan kan bli både dyrt och utdraget. Det går dock i vissa fall att få ekonomisk ersättning genom rättsskyddet i din hemförsäkring.

Mina rekommendationer

Jag skulle först och främst råda dig att återigen kontakta Folksam, eftersom du har rätt att få ditt beslut omprövat. Du bör i första hand kontakta din skadereglerare, eller den ansvarige skadechefen. Du kan därefter kontakta Folksams Kundombudsman om det önskas. Kom ihåg att du har rätt att få hjälp, och kontakta Folksam igen snarast om du redan har gått igenom dessa steg och de ännu inte har hört av sig med mer info. Kom ihåg att du dessutom kan vända dig till ARN, om du inte är nöjd med den hjälp du får hos Folksam. Om du trots allt skulle välja att stämma Folksam i domstol så skulle jag rekommendera dig till att börja med att noga se över rättsskyddet i din hemförsäkring.

Vad som kan vara bra att veta är att många kommuner ofta har kostnadsfri konsumentrådgivning, dit du kan vända dig. Du skulle dessutom exempelvis kunna gå in på Hallå Konsuments hemsida och läsa mer.

Om du istället vill ha mer ingående och adekvat juridisk hjälp, så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med våra duktiga jurister på info@lawline.se.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar dig härmed ett stort lycka till med hela ärendet!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81856)