Vad kan jag göra när kunden vägrar betala fakturan?

FRÅGA
Jag driver en städfirma, på deltid numera, och gjorde ett städarbete för en kund i somras. Från början kallades uppdraget veckostäd, detta blev senare höststäd och slutligen flyttstäd. Allt enligt kunden. Under vägs, från juni till augusti 2020, avbröts mina arbetspass av en det ena än det andra; kunden skulle till frissan, kunden bråkade med sin make mm. Droppen blev när kunden bokat in två heldagarspass i augusti och inte är hemma när jag anländer. Svarar ej heller i telefonen eller på sms, alltså avbokar ej städpassen. Då skickar jag en slutfaktura och får till svar att fakturan ej accepteras. Jag skickar påminnelser och krav på betalning, men får inga svar. Till slut kommer det ett brev från kunden, där hon själv gjort upp en faktura. Bl a skriver hon att hon varit bortrest de två förbokade dagarna, vilka hon ej avbokat. Jag har nogsamt noterat alla arbetstimmar inklusive de två ej avbokade arbetsdagarna och fakturerat därefter. Nu har hon skickat en betalning som inte ens är hälften av det belopp hon skulle betalat, dessutom efter RUT-avdrag. Vad kan jag göra???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån det du berättar i din fråga tvistas det mellan dig och en kund avseende hur mycket kunden ska betala för den städning hon beställt. Eftersom du bedriver en städfirma (näringsidkare) och tjänsten är beställd av en privatperson (konsument) är det konsumenttjänstlagens bestämmelser som reglerar vad som gäller er emellan.

Som jag förstår det utifrån hur du beskrivit det har konsumenten inte avbeställt tjänsten, varför det inte är aktuellt att avhandla. Det handlar istället om bristande medverkan från kundens sida. En näringsidkare har rätt att ställa in arbetet om det följer av avtalet att konsumenten ska medverka till tjänstens utförande och konsumenten inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utförandet. Ställer näringsidkaren in arbetet har den rätt till ersättning för kostnader och andra förluster som åsamkar honom, om inte konsumenten visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans sida (45 § konsumenttjänstlagen). I lagkommentarerna till bestämmelsen anges som exempel på situationer där regeln kan bli tillämplig när näringsidkaren måste in i konsumentens bostad för att få tillgång till det föremål som tjänsten avser eller att tjänsten ska utföras i eller på konsumentens bostad. Så är fallet i det du beskriver med; för att ha möjlighet att städa kundens bostad måste du bli insläppt. Har så inte skett för att kunden varit bortrest föreligger det bristande medverkan från kundens sida och du har rätt till ersättning för kostnader och förluster detta åsamkar dig.

Nu förstår jag det som att kunden bestritt fakturan och betalat till viss del efter vad hon tycker att är "lagom". För att du ska få betalt utifrån vad du kräver kan det därför behövas att du stämmer henne till domstol. I domstol kommer att utgås från vad du kan bevisa; då är det exempelvis bra om du kan förebringa bevisning om att ni bokat in ett visst datum för städning men att kunden inte var hemma, eller att du varit tvungen att avbryta tjänsten på grund av kunden.

Innan du stämmer kunden kan det vara en god idé att skicka ett kravbrev med hur mycket du kräver (dvs. vad som är kvar efter det som redan betalts) och varför. För det ändamålet kan en av våra jurister vara behjälpliga. För det fall att kunden ändå vägrar att betala kan juristen vara behjälplig med att lämna in en stämningsansökan till domstol och företräda dig. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92281)