Vad kan jag göra åt att min f.d. man tagit lån i mitt namn?

FRÅGA
HejJag har varit gift i 24 år. Vi har har bott i Canada och under den tiden upptäckte jag att han lånat pengar för spel på internet och casino. Jag ställde som ultimatum att skilja mig om det återupprepades. Efter flytt tillbaka till Sverige upptäckte jag på nytt att han spelade och ansökte om skilsmässa i mars 2020 och var klar sex månader senare. Efter skilsmässan visade det sig att han lånat pengar under äktenskapet genom att använda min telefon och ta "sms-lån" i mitt namn och med mitt bank-ID som han hade koden till. Har nu lyckats få tag i låneavtal där hans mail och telefonnummer står som kontakt. Vidare finns även utdrag för mitt konto som visar att pengar kommit in och direkt förts över till hans konto. Detsamma har gjorts i vår gemensamma dotters namn samt att min syster tecknat lon i Canada till honom.Skulden för de lån han tecknat uppgår till över 1000 tkr, 300 tkr respektive 100 tkr.Nu har jag fått skuldsanering beviljad men kommer då under fem år betala totalt 150 tkrHur kan jag få rätt gentemot min exman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som du beskriver det i din fråga förstår jag det som att din (f.d.) make lånat pengar i ditt namn. Lånen har han tagit genom att använda din telefon och ditt BankID som han hade koden till. I låneavtalen du lyckats få fatt i står hans e-post och telefonnummer som kontakt. På dina kontoutdrag har du även noterat att de pengar som kommit in direkt förts över till hans konto. Detsamma har skett i er gemensamma dotters namn. Du har nu fått skuldsanering beviljad, varvid du kommer att leva på existensminimum i fem år. Mot denna bakgrund undrar du hur du får rätt mot din f.d. make.

Utifrån din historia finns det mycket som talar för att din f.d. make begått brott. Det brott som ligger närmst till hands är bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet karaktäriseras av att man genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och att det innebär vinning för den som vilseleder och skada för den vilseledda. Straffet är fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktar man bland annat om det använts en falsk urkund eller om det avsett betydande värden (9 kap. 3 § brottsbalken). Även brottet urkundsförfalskning kan vara för handen (14 kap. 1 § brottsbalken). Brottet innebär att man obehörigen skriver under eller på liknande sätt anger annan persons namn och det innebär fara i bevishänseende. Straffet är högst två års fängelse. Som redogjort för under bedrägeribrotten ovan är det även något som ska beaktas i bedömningen av om det rör sig om grovt bedrägeri.

Min rekommendation i ditt fall är att du gör en polisanmälan, berättar allt som skett och lämnar in allt material du har (t.ex. lånehandlingarna du nämner). Om åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning efter förundersökning ska det väckas åtal. Döms din f.d. make kan han dels dömas till fängelse, dels bli skadeståndsskyldig i förhållande till dig på grund av den skada du lidit.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?