Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?

Hej, mitt barnbarn togs efter att ha rökt cannabis samt tagit LSD (allt endast 1 gång i fredags). Han fick lämna urinprov och kördes hem på natten av polisen till föräldrarna. Till på saken hör att han endast är 15 år. Jag antar att soc blir inkopplad, men hur är det med övriga rättsväsende? Böter, prickar , körkort, tidigare brottslighet eller liknande? Vad kommer att hända?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår omständigheterna av din fråga är ditt barnbarn misstänkt för ringa narkotikabrott genom eget bruk. Ditt barnbarn har vid ett tillfälle rökt cannabis och tagit LSD. Han fick lämna urinprov och kördes sedan hem till sina föräldrar. Du undrar nu vad som händer straffrättsligt; böter, prickar, körkort osv.

Eftersom ditt barn är misstänkt för brott har det inletts en förundersökning. Under förundersökningen kan det hållas förhör och åklagaren gör sedan en bedömning om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. För vissa brott kan åklagaren välja att istället utfärda ett strafföreläggande. För att strafföreläggande ska vara möjligt krävs att den misstänkte erkänt brottet. Strafföreläggande ersätter rättegången och innebär böter. Normalstraffet för ringa narkotikabrott genom brukande är trettio dagsböter, oavsett vilken sorts narkotika som brukats. Eftersom ditt barnbarn är så ungt är det däremot tänkbart att påföljden blir en annan. En tänkbar påföljd, vilken inte är alltför ovanlig, är ungdomsvård. Ungdomsvård är en påföljd som främst är för ungdomar i åldrarna 15-17 år och som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Vården preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan och kan innebära att ditt barnbarn under en tid blir tvungen att lämna urinprov, genomgå programverksamhet och få stöd från socialtjänsten. Döms ditt barnbarn kommer det att ske en anteckning i belastningsregistret (oavsett om så sker genom en lagakraftvunnen dom eller genom ett strafföreläggande). Döms han till böter gallras uppgiften ur belastningsregistret efter fem år, detsamma gäller om han döms till ungdomsvård eftersom han är under 18 år (17 § lagen om belastningsregister). Att en uppgift gallras innebär att den därefter inte längre finns kvar i registret.

En straffrättslig dom kan i vissa fall påverka möjligheten att få (eller behålla) körkort eller körkortstillstånd. Om ditt barnbarn har körkort (t.ex. traktorkort som kan has från att man är 15 år) kommer Transportstyrelsen att informeras om domen och kan besluta att återkalla körkortet. Innan beslut om återkallelse sker kommer ditt barnbarn att informeras med möjlighet att yttra sig. Detsamma gäller om ditt barnbarn ansöker om körkortstillstånd. Det kommer att göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Däremot är det i regel inte tillräckligt med narkotikabruk vid ett enstaka tillfälle för att körkort ska återkallas (jfr RÅ 1992 ref. 1). Därav torde bedömningen bli densamma vid utfärdande av körkortstillstånd.

Om något är oklart eller du behöver mer hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo