FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/12/2021

Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?

Om en person som jobbat i en affär tagit ca 80'000 kr från kassan under en period på 8 mån och betalat tillbaka summan blir polisanmäld blir det klassat som stöld eller förskingring? Vad kan hända denna personen då?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utreda brotten förskingring och stöld, samt därefter göra en bedömning av vad som kan hända i ditt fall.

Förskingring

Brottet förskingring regleras i 10 kap. 1 § Brottsbalken och definieras som att ''någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i sin besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, istället tillägnar sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet.

Paragrafen ställer alltså upp 3 olika krav. (1) Det ska röra sig om någon som fått exempelvis pengar med skyldighet att ge vidare eller redovisa egendomen, som (2) tar emot den med avsikt att tillägna sig den samt (3) att detta medfört skada för arbetsgivaren.

Beroende på vad arbetstagarens arbetsuppgift är så kan denne göra sig skyldig till förskingring genom att ta 80,000 kr från kassan.

Stöld

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken och definieras ''den som tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes. om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år''.

Paragrafer ställer upp 4 krav. (1) Man ska olovligen tagit vad (2) annan tillhör med (3) uppsåt att göra föremålet till sitt (tillägna) och (4) det ska innebära skada.

Bedömning i ditt fall

Eftersom jag inte vet hur arbetstagaren kommit över pengarna samt vilka arbetsuppgifter denne haft är det svårt för mig att svara på vilket av dessa brott som arbetstagaren kan ha gjort sig skyldig till. En prövning kommer göras i det enskilda fallet.

Däremot kommer det få arbetsrättsliga konsekvenser för arbetstagaren genom att ta totalt 80,000 kr från arbetsgivaren genom avskedande. Om man stjäl på jobbet innebär det nästan alltid att man blir avskedad, detta gäller även vid mycket små summor. Detta beror främst på att arbetsgivarens förtroende för den anställde är förbrukat om man stjäl.

Mycket små summor

För att få en bild av hur små summor som kan leda till ett avsekande kan exempelvis AD 1998:25 nämnas där en postkassörska avskedades för att ha tillägnat sig 60 kronor.

Ett annat exempel som resulterade i avskedande gäller en Ikea-anställd som tog hem 10 blåa bärkassar i plast för att använda till sin flytt. Trots att den anställde betalade kassarna dagen efter blev han avskedad.

Avslutande kommentar

Som anmärkt ovan kan jag inte på rak arm avgöra vilken brottsrubricering som kan bli aktuell då det finns flera faktorer som spelar roll, det vill säga arbetstagaren arbetsuppgifter samt hur denne kommit över pengarna. Däremot kan jag på rak arm säga att detta mer än troligt kommer att föranleda avskedande från arbetsplatsen


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo