FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn22/12/2019

Vad kan ett särkullbarn ärva?

Hej, jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Vi har hus i Sverige och utomlands. Alla fastigheter är registrerade i mitt namn. Min man har en son från ett tidigare äktenskap. Kan hans son kräva från mig sitt arv del om min man går bort? Som sagt min man äger ingenting. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Som jag förstår det undrar du alltså om din mans barn från ett tidigare äktenskap kan ärva något som du äger om din man går bort.

Vad som händer när en person avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Sonen som din man har från ett tidigare äktenskap är ett s.k. särkullbarn och bröstarvinge. Bröstarvingar är de som går först i arvsordningen enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det innebär att han har rätt att få ut sin s.k. laglott direkt enligt 3 kap. 9 § ÄB. Laglotten regleras i 7 kap. 1 § ÄB och är hälften av arvslotten.

När en make avlider ska en bodelning göras enligt 9 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Då delas giftorättsgodset (giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1–2 § ÄktB) upp i det som ägs av vardera maken. Det som efter bodelningen är din mans del av giftorättsgodset samt hans eventuella enskilda egendom är det som hans son kan ärva.

Vänliga hälsningar

Hanna StenbergRådgivare