FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/09/2018

Vad kan en tidigare ostraffad person tänkas få för straff (eller påföljd) för en stöld av normalgraden?

Jag blev fångad för stöld i en butik för 1442 kronor. Polisen överlämnade ärendet till Tingsrätt. Jag måste gå till Tingsrätt. Jag måste skriva ett papper och visas i Tingsrätt. Om jag inte kommer till Tingsrätt, vad ska de göra mot mig? Tingsrätt skickas mig till fängelse för sådan stöld 1442 kronor? hur många månader kan fängelser ge mig för denna stöld?&lt;/p&gt;</p>

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har blivit delgiven, av domstolen, att närvara vid rättegången är det viktigt att du gör just det - annars riskerar du att bli skyldig att betala vite (9 kap. 7 § Rättegångsbalken), bli hämtad av polisen (9 kap. 10 § Rättegångsbalken) eller i vissa fall häktad. Dessutom kan du få betala kostnader för andra som kommit till domstolen. Om du inte har möjlighet att närvara så rekommenderar jag dig, med beaktande av ovanstående regler, att meddela domstolen det. Under förutsättning att domstolen anser att du har en giltig ursäkt så kan de skjuta upp rättegången.

Angående vilket straff eller vilken påföljd du riskerar så kan jag inte dra några säkra slutsatser. Dels på grund av att jag inte har tillgång till samtliga omständigheter och dels på grund av att man ska vara försiktig med att förutspå vad domstolen kommer att komma fram till i det enskilda fallet. Det kanske t.o.m. är så att du går fri på grund av att domstolen inte kan bevisa brottet. Men någonting ska jag säga om detta.

En stöld som omfattar ett värde av 1442 kronor, och som begås av en tidigare ostraffad person, torde precis nå upp till normalgraden av stöld och har således ett lågt straffvärde (8:1, 29:1 Brottsbalken). Det innebär att det kommer råda en presumtion MOT fängelse (30:1, 30:4 Brottsbalken). Vilket innebär att domstolen antagligen kommer döma personen till villkorlig dom förenat med dagsböter (30:8 Brottsbalken). Observera att detta är väldigt förenklat. Om det exempelvis finns försvårande omständigheter och personen tidigare är straffad kan det leda till att domstolen väljer en mer ingripande åtgärd, såsom skyddstillsyn (30:9 Brottsbalken) eller t.o.m. fängelse i några månader. Det är högst beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo