Vad kan en bodelningsförrättare göra när den ena maken har gömt undan pengar i ett separat bankkonto?

2019-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej och tack för tidigare hjälp.Om ena parten under ett äktenskap före brytpunkten vid åtskilliga tillfällen flyttat pengar från gemensamt konto till eget som då blir hemligt, har i så fall bodelningsmannen uppdrag och befogenhet att spåra dessa via bankerna?Vad är egentligen bodelningsmannens uppdrag och vad är rimlig tid för detta?Måste man själv som juridiskt okunnig försöka att hantera detta om det liksom "stannar upp" ? Mvhlh.
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Materiell reglering
Innan vi går in i bodelningsförrättares befogenheter så tänkte jag redogöra för den svenska regleringen som kan bli aktuell vid dessa situationer. Du finner aktuell lag i äktenskapsbalken. I 9 kapitel 3§ stadgas det att varje make är skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för bodelningen. Att inte göra detta är alltså otillåtet. Om det behövs kan den ene makens egendom sättas under särskild förvaltning under bodelningen för att maken inte ska kunna gömma undan egendom, 9 kap. 8 § äktenskapsbalken. Det är domstolen på begäran av den andra maken som förordnar om en sådan särskild förvaltning. En sådan förvaltning får inte heller företas mot en makes bestridande om denne kan visa godtagbar säkerhet för att pengarna inte göms undan.

Det finns ingen tidsgräns i när den ena maken kan begära kompensation för att den ena maken har brustit i sin redogörelse. Det finns ett vägledande fall i detta hänseende hos Högsta domstolen i NJA 1962 s. 294, där före den kritiska tidpunkten (då talan om äktenskapsskillnad väcktes i tingsrätten) avled mannens bror. Som arvinge blev mannen delägare i dödsboet efter brodern. Innan bodelning hade skett, avstod mannen från sitt arv. HD fann, att dödsboandelen ingick i mannens giftorättsgods vid den kritiska tidpunkten. Genom avståendet kom han att brista i sin redovisning för bodelningen, vilket då berättigade hustrun till kompensation.

Bodelningsförrättares befogenheter
Regleringen för bodelningsförrättare hittar du i kapitel 17. Man ansöker om en bodelningsförrättare i tingsrätten. Tingsrätten utser då en kunnig jurist eller advokat till bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättarens arbete innebär att gå igenom tillgångar och skulder samt tvistiga frågor. I de delar där man inte är överens kan bodelningsförrättaren fatta ett slutligt beslut, ungefär som en dom.

Ett stort problem är dock att bodelningsförrättaren inte har så mycket medel att skynda på processen om en part inte samarbetar. Bodelningsförrättaren har egentligen inga egna befogenheter att inhämta ekonomiska underlag från banker eller andra institut. Bodelningsförrättaren har också begränsade möjligheter att kräva uppgifter från parterna, en bodelningsförrättare har inte samma befogenheter som en domare vid domstol. Detta innebär tyvärr att det är relativt lätt för en part att förhala och försvåra en bodelning.

Det finns tyvärr inte så mycket för bodelningsförrättaren kan göra gällande undangömda medel. Vad du emellertid kan göra är att stämma maken i domstol som senare kan ta ta in informationen från maken.

Du har valt telefonrådgivning, jag kommer att ringa dig imorgon kl 15:00. Om inte tiden passar så är du välkommen att höra av dig till mig på Binh.Tran@Lawline.se så bestämmer vi en tid som passar dig bättre.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (922)
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt
2020-06-30 Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (81720)