FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder10/04/2019

Vad kan en alkolmissbrukande kvinna som begått olaga hot mot sin våldsamma man dömas till för påföljd?

Hej,

Ponera att en kvinna och en man som är gifta dricker båda problem med alkohol och det brukar ofta sluta i konflikter fysisk och psykiskt, kvinnan har misshandlas ett flertal gånger men alltid tagit tillbaks polisanmällan.

Nu senaste gång de bråkade så hotade hon att döda sin man polis kom och tog henne till häktet, hon nekade till anklagelserna men bevis finns inspelat på mannens mobiltelefon där det framgår att hon säger att hon vill döda honom. Hon kommer inte ihåg att hon sagt ngt, vanligt med minnesluckor med personer som är sjuka av alkoholmissbruk. Vad händer nu med henne? I värsta fall om hon blir dömd och i bästa fall för henne? Kan förmildrande omständigheter förekomma?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den beskrivning av situationen som du ger utgår jag från att det är olaga hot som kvinnan har gripits för, brottsbalken (BrB) 4 kap 5 §. Om kvinnan skulle dömas väntar ett straff som kan variera från böter till fängelse i max ett år. I och med att det finns bevis i form av en inspelning där kvinnan hotar mannen är bevisläget ganska bra för mannens del och därför är det möjligt att kvinnan kommer att dömas till ansvar.

Förmildrande omständigheter

En förmildrande omständighet som kan aktualiseras är att kvinnan har befunnit sig i en utsatt situation i och med att hon lever i vad som verkar vara en våldsam relation, BrB 29 kap 3 §. Vad gäller alkoholmissbruket är det dock klurigare – som regel är nämligen självförvållat berusat tillstånd inte att se som en förmildrande omständighet, BrB 1 kap 2 §. Lagen ser det snarare som att en får skylla sig själv om en självmant intagit alkohol och i det berusade tillståndet begått brott. Däremot finns det en förmildrande omständighet som aktualiseras då gärningspersonen är psykiskt sjuk, BrB 29 kap 3 §. Precis som du skriver så är ju alkoholmissbruk faktiskt en sjukdom varför jag vill mena att det är möjligt att argumentera för att det kan bli en förmildrande omständighet trots allt. Det är dock något som jag väljer att tolka in i lagtexten och alltså inget som står explicit uttryckt i lagen.

Vad väntar kvinnan i bästa respektive sämsta fall?

I bästa fall kan kvinnan frias helt – det är dock inte helt troligt i och med att bevisläget för mannens del ser ganska bra ut. Men i och med att kvinnan tidigare dragit tillbaka polisanmälningar mot honom kan det ju hända att mannen gör likaså nu och att förundersökningen då läggs ner.

I värsta fall väntar upp till ett års fängelse, det är dock mycket otroligt enligt mig. Sådana förhållandevis milda brott, som olaga hot faktiskt är, innebär oftast att den skyldige döms till att betala böter. Men om det hela faktiskt leder till åtal och rättegång kommer domstolen att göra en helhetsbedömning av gärningen och ta hänsyn till försvårande och förmildrande omständigheter kopplade till både gärningen och till kvinnan. Med de få omständigheter jag har för handen är det därmed svårt för mig att uttala mig om vilken den faktiska påföljden kommer att bli.

Trolig påföljd

Om en tar hänsyn till brottets relativt låga straffvärde och de förmildrande omständigheter som kan komma att aktualiseras så vill jag mena att ett fängelsestraff ligger långt bort och att straffet troligtvis kommer att bli böter. Möjligtvis att ett skadestånd kan komma att utdömas till mannen för den kränkning som dödshotet innebär, men det är upp till honom om han vill utkräva det. Om kvinnan har ett bra försvar som trycker på hennes utsatthet kan hon mycket väl komma undan med en villkorlig dom, särskilt om hon inte har begått brott tidigare – vilket annars kan vara en försvårande omständighet.

Om du har ytterligare frågor kring detta eller något annat går det bra att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”