FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/01/2018

Vad kan en 16-åring som begått brottet ringa stöld få för straff?

Hej! jag är 16 år och jag har begått ett brott "ringa stöld" värde av 22kr. Jag erkände vad jag gjorde och då fått ett brev hem där det stod ungefär så här "Med tanke på att detta är din första gång kommer vi släppa detta" dock var det från socialtjänsten, men vad händer nu med polisen? jag blev kallad till ett möte? där jag och min pappa ska ta del till brottet som jag är misstänkt för. Jag var med en vän också då han stal i värde för ca 200kr men vi stal inte tillsamman eller något, det jag stal var separerat från det han stal. Så jag undrar nu vad för straff kan det förekomma? Böter eller fängelse? Tacksam för svar tack.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon som inte är myndig begår ett brott kopplas ofta socialtjänsten in, men det är som du säger separat från det polisen har befogenhet att göra. I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder, vilket innebär att du kan dömas till straff eftersom du är 16 år (BrB 1:6).

Ringa stöd, eller snatteri som det kallas har en straffskala som sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse (BrB 8:2). Det är en mängd faktorer som tas med i bedömningen när påföljden, det vill säga straffet, ska bestämmas. Eftersom du är så ung så har åklagaren möjlighet att väga in din ålder i sin bedömning av vad som är bäst att göra. De kan välja att göra en så kallad åtalsunderlåtelse, vilket innebär att de låter bli att åtala dig för brottet och istället ger dig en varning. Alternativt, om åklagaren finner att en varning inte är tillräckligt, kan denne istället vidta ett strafföreläggande och döma ut böter, men utan att åtala dig. Då blir det ingen huvudförhandling i domstol. Det får dock inte råda några tvivel om att du är skyldig och du måste ha erkänt för att ett strafföreläggande ska vara möjligt.

Påföljden kommer att bestämmas utifrån vad polisen kan bevisa att du stal, om du blivit dömd tidigare, hur det hela gick till och en mängd andra omständigheter. Att din vän stal egendom av ett högre värde kan få viss betydelse, om polisen kan bevisa att ni begick brottet gemensamt och i samförstånd. Men med tanke på din ålder och värdet på det som stals (oavsett om det är 22 kr eller 222 kr, det rör sig fortfarande om små summor) är det sannolikt att böter blir den påföljd man väljer, eller att de gör en åtalsunderlåtelse och lämnar dig med en varning. Man undviker dock i allra högsta grad att döma personer under 21 år till fängelse för lindriga brott (BrB 29:7), och även om du hade varit äldre än så har jag svårt att tänka mig att fängelse överhuvudtaget skulle bli aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga,

Vänliga hälsningar

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”