Vad kan bli det samlade straffet för flera brott?

2021-04-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag är 24 år gammal och håller på att ta körkort. Jag var dum nog och sätta mig bakom ratten påverkad ensam i en bil och blev stoppad av polisen, vilket ledde till olovlig körning och förmodligen grovt rattfylleri på narkotika samt alkohol och brott mot knivlagen, våldsamt motstånd..Har nyligen fått en fängelsedom på 1 år 6 månader för rån som jag har överklagat på och som jag förhoppningsvis kommer att bli friad ifrån. Min fråga är vad jag kan tänkas få för straff om jag skulle bli dömd för allt de ovannämnda, och hur lång tid jag kommer få vänta tills jag kan söka nytt körkortstillstånd?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning

I 3 § Trafikbrottslagen (TBL) sägs att påföljden för olovlig körning är böter. Du kan alltså inte dömas till fängelse för olovlig körning, så länge brottet inte kan anses som grov olovlig körning.

Grovt rattfylleri

Påföljden för grovt rattfylleri, både för alkohol och narkotika, är fängelse i högst två år, 4 a § TBL. Det är dock ovanligt att någon döms till fängelse i två år om inte omständighterna varit mycket försvårande.

Brott mot knivlagen

Påföljden för brott mot knivlagen kan vara böter eller fängelse upp till sex månader, 6 § Knivlagen. Om brottet är grovt kan det bli fängelse upp till två år, dock om brottet kan anses som ringa blir det ingen påföljd. Vad påföljden blir beror alltså på omständigheterna i just ditt fall.

Våldsamt motstånd

Påföljden för våldsamt motstånd är böter eller fängelse upp till sex månader, 17 kap. 4 § Brottsbalken.

Det samlade potentiella straffet

Det högsta potentiella straffet du kan dömas till (utan påföljden för rånet) är tre år. Det är dock inte troligt att du kommer att dömas till maxstraffet för alla brotten. Domstolen bestämma påföljden med beaktande av alla omständigheter gällande brotten, 29 kap. Brottsbalken. När du riskerar att dömas för flera brott måste domstolen även tänka på asperationsprincipen. Principen innebär att när någon döms för flera brott ska ett straff bestämmas med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde. Utgångspunkten är alltså att den s.k. asperationsprincipen tillämpas. Den innebär att till straffvärdet för det allvarligaste brottet läggs en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottens allvar,RH 2015:26. För dig innebär detta att påföljden bör bli lindrigare än tre år.

Det finns även en möjlighet att du får en villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelsestraff, 27 kap. 1 § Brottsbalken, 28 kap. 1 § Brottsbalken.

Spärrtiden

Spärrtiden för ett körkortstillstånd kan vara allt från en månad till tre år, Körkortslagen 3 kap. 9 §.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96482)